memo-logo

UpS - Upravljački poslovni sustav

Svakom poduzetniku da bi bio uspješan potrebne su informacije o stanju imovine s kojom je ušao u posao. Rješenje za to je u pouzdanom, jednostavanom, praktičnom i jeftinom poslovnom softwareu - knjigovodstvenom programu UpS.

memo-logo

 

c Consulting

 

outsourcing Outsourcing

Priuštite si zadovoljstvo, nek Vam to naprave profesionalci! Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a ostalo prepustite profesionalcima. Ne radi se samo o smanjenju troškova i uštedi novca, ima i puno, puno više.

 • Franšizing za poslovnu godinu .... =800,00 kn/klijent

 • Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge, obrtnike, slobodna zanimanja ... =2.000,00 kn/klijent

 • Voðenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstvo:
  - financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, dnevnik, salda-konti),
  - knjigovodstvo zaliha,
  - knjigovodstvo dugotrajne imovine,
  - knjigovodstvo troškova
  - obračun proizvodnje,
  - blagajničko poslovanje
  - komplet evidencije ... =4,00 kn/stavci dnevnika

 • Voðenje jednostavnog knjigovodstva:
  - Obrazac KPI - Knjiga primitaka i izdataka,
  - Obrazac DI-obr - Popis dugotrajne imovine,
  - Obrazac KPR - Knjiga prometa,
  - Obrazac TO - Evidencija o tražbinama i obvezama,
  - Knjiga I-RA,
  - Knjiga U-RA,
  - Obrazac KP - Knjiga popisa,
  - Obrazac KRM - Knjiga nabave i uporabe reprodukcijskog materijala,
  - Obrazac KPR-PO - Knjiga prometa za paušaliste
  - komplet evidencije ... =8,00 kn/po stavci knjige

 • Obračun plaća:
  - obračun plaća
  - obračun drugi dohodak (autorski honorari, ugovori o djelu, ...)
  - obračun poduzetnička plaa
  - komplet evidencije ....... =80,00 kn/djelatnik

 • Izrada Financijskih izvješća:
  - Bilanca,
  - Račun dobiti i gubitka,
  - Izvješće o financijskom tijeku,
  - Izvješće o promjeni glavnice i
  - bilješke uz izvješća
  - komplet.....=0,40 kn/stavka dnevnika

 • Izrada Poreznih izvješća:
  - Obrazac PDV.....=80,00 kn/obračun,
  - Obrazac DOH - za grðane ..... =200,00 kn/obračun,
  - Obrazac DOH - za obrtnike i slobodna zanimanja ..... =800,00 kn/obračun,
  - Ostali porezi i doprinosi (paketParaFis).....=80,00 kn/obračun,
  - Obrazac PD.....=800,00 kn/obračun

 • Izrada Statističkih izvješća:
  - Obrazac GFI-POD......=0,32 kn/stavka dnevnika,
  - Obrazac TI-POD.....=0,32 kn/stavka dnevnika,
  - Obrazac RAD, TRG, IND i dr......=80,00 kn/izvješće

Sva propisana izvješća dobijete u pdf ili ugovorenom formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja i distribuciju prema korisnicima. Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Promo Vaucheri

vaucher Izaberi paket i Daruj vaucer. Vaucher možete koristiti za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult. Vaucheri glase na donosioca tako da mogu poslužiti kao poklon poslovnom partneru.

 • Paket mini – platiš 4 dobiš 5 – =800,00 kn
 • Paket midi – platiš 5 dobiš 7 – =1.000,00 kn
 • Paket maxi – platiš 7 dobiš 9 – =1.500,00 kn

 

 

Jednostavno knjigovodstvo

Aplikacije u excelu za voðenje poslovnih knjiga obrtnika, slobodnih zanimanja, (liječnika, odvjetnika,...), OPG-a, .... i ostalih koji vode jednostavno knjigovodstvo.

 

Blagajna

blagajna

Aplikacija u excelu za voðenje blagajničkog poslovanja poduzetnika, obrtnika, slobodnih zanimanja, OPG-a, udruga, klubova, zgrada ..., i ostalih koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa žiro-raèuna i vrše gotovinske uplate i isplate. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Pausalist

pausalist

Aplikacija u excelu za voðenje poslovanja paušalista, jednim unosom do potrebnih poslovnih knjiga i izvješća. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

KPI52

kpi52

Aplikacija za voðenje knjige primaitaka i izdataka u excelu do 52 stranice ili 1500 stavaka. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

obrtnikVaN

obrtnik

Aplikacija u excelu za voðenje jednostavnog knjigovodstva obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Fakturiranje

fakturiranje

Knjigovodstveni program u excelu za fakturiranje poduzetnika, obrtnika, slobodnih zanimanja, opg-a, udruga, ustanova i dr. Preuzmite i isprobajte Demo verziju

 

PdV500

pdv500

Aplikacija u excelu za voðenje poslovnih knjiga i evidencija obveznika PDV-a. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Placa

placa

Aplikacija u excelu za obračun plaća s mogučnošću dodavanja do 30 radnika obračuna i ispisa računa plaća za: pravne osobe, fizičke osobe, poduzetničku plaću, Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

drugiDohodak

agent

Aplikacije u excelu za obračun primitaka za isplatu naknade kao drugog dohotka za ugovorene poslove. Preuzmite i isprobajte Demo verziju aplikacija!

 

Neprofitno knjigovodstvo

Aplikacije za voðenje knjigovodstva neprofitnih organizacija, udruga, njihovih saveza, stranih udruga, zaklada, fondacija, ustanova, političkih stranaka, komora, sindikata, vjerskih zajednica te svih drugih pravnih osoba kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne i upisane u Registru neprofitnih organizacija.

udrugaDuO

udruga-duo

Aplikacija u excelu za voðenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva udruga, jednim unosom do potrebnih poslovnih knjiga i izvješća Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

udrugaUnO

udruga-uno

Aplikacija u excelu za voðenje jednostavnog knjigovodstva udruga, jednim unosom do potrebnih poslovnih knjiga i izvješća Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Zgrada

zgrada

Aplikacija u excelu za voðenje knjigovodstva stambenih zgrada, jednim unosom do potrebnih poslovnih knjiga i izvješća. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Knjigovodstvo poduzetnika

Financijsko

financijsko

Aplikacije u excelu za voðenje financijskog knjigovodstva po načelu dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva, jednim unosom do potrebnih poslovnih knjiga i izvješća. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

PosPlan

posplan

Aplikacija u excelu za izradu poslovnih planova. Imaš ideju, znaš podatke, stiskaš tipku Tab i Vaš poslovni plan je TU! Pogledaj primjer poslovnih planova!

 

o Obrasci

Obrasci u excelu za izradu poslovnih, poreznih, financijskih izvješća i voðenje poslovnih knjiga, testirani i provjereni od više stotina zadovoljnih korisnika. Svi obrasci formatirani su za A4 ispis! Obrasci su optimizirani za MS Office. Obrasci su razvrstani po paketima, vezani su za poslovnu godinu na upit, bez ograničenja broja korisnika, po istaknutim cijenama. Prošećete sa tipkom Tab kroz obrasce, popuniti bijela polja, a zasjenjena polja se sama popune.!

 1. paketDohodak .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac P-PPI.....=20,00 kn
  2. Obrazac DI-obr.....=20,00 kn Obrazac-DI-e-v0.2.4.....=800,00 kn
  3. Obrazac DOH-Z.....=20,00 kn
  4. Obrazac DPOM.....=25,00 kn
  5. Obrazac PO-SD.....=25,00 kn
  6. Obrazac EPOM.....=25,00 kn
  7. novoObrazac DOH.....=50,00 kn
  8. novoObrazac ZPP-DOH.....=25,00 kn
 2. paketDobit .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac PD.....=50,00 kn
  2. Obrazac DI-pod.....=20,00 kn
  3. Obrazac PNPPG.....=20,00 kn
  4. Obrazac POD-BIL-l.....=25,00 kn
  5. Obrazac POD-BIL.....=25,00 kn
  6. Obrazac POD-RDG-l.....=25,00 kn
  7. Obrazac POD-RDG.....=25,00 kn
  8. Obrazac BuFi str01-02 , str03-04.....=20,00 kn
 3. paketParaFis .....=40,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KD.....=20,00 kn
  2. Obrazac OKFŠ.....=20,00 kn
  3. Obrazac SR...=20,00 kn Obrazac-SR-e-v0.2.1...=500,00 kn
  4. Obrazac TZ...=20,00 kn Obrazac-TZ-e-v0.2.1...=500,00 kn
 4. paket Dohodak+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dobit+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dohodak+Dobit+ParaFis: .. =260,00 kn/posl.g.

 5. paketPlaca .....=250,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac JOPPD.....=200,00 kn
  2. Obrazac ID...=20,00 kn
  3. Obrazac ID-1...=20,00 kn
  4. Obrazac IDD...=20,00 kn
  5. Obrazac IDD-1...=20,00 kn
  6. Obrazac RSm...=20,00 kn
  7. Obrazac DNR.....=25,00 kn
  8. Obrazac IP.....=25,00 kn
  9. Obrazac Potvrda.....=25,00 kn
 6. paketObrtnik .....=270,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KP.....=50,00 kn
  2. Obrazac KRM.....=50,00 kn
  3. Obrazac KPR.....=50,00 kn
  4. Obrazac KPR-PO.....=50,00 kn
  5. Obrazac TO.....=50,00 kn
  6. Obrazac KPI.....=50,00 kn
 7. paketPdv ..... =230,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac P-PDV.....=20,00 kn
  2. Obrazac I-RA.....=50,00 kn
  3. Obrazac U-RA.....=50,00 kn
  4. Obrazac PDV...=30,00 kn  Obrazac-PDV-e-v9.0...=800,00 kn
  5. Obrazac PPO.....=30,00 kn
  6. Obrazac PP-MI-PO.....=20,00 kn
  7. Obrazac PDV-K.....=20,00 kn
  8. Obrazac PDV-S.....=30,00 kn
  9. Obrazac ZP.....=30,00 kn
 8. paketNadzor ..... =220,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac NK .....=50,00 kn/posl.god.
  2. Obrazac MK .....=50,00 kn
  3. novoObrazac ERV-novo .....=50,00 kn/posl.god.
  4. Obrazac PPRV .....=50,00 kn/posl.god.
  5. Obrazac EKV .....=50,00 kn/posl.god.
  6. Obrazac PN .....=20,00 kn
 9. Obrazac Temeljnica.....=50,00 kn

 10. Obrazac POD-PK.....=50,00 kn

 11. Obrazac OPZ-STAT-1.....=160,00 kn

 12. Obrazac Tablica 01/11.....=100,00 kn

 13. Obrazac KPU.....=200,00 kn/korisnik

 14. Obrazac PD-IPO.....=200,00 kn

 15. novoObrazac NP1.....=50,00 kn

 16. Obrazac IO1.....=50,00 kn

 17. novoObrazac NO1.....=50,00 kn

 18. Obrazac PT.....=50,00 kn

 19. novoObrazac PD-PO.....=50,00 kn

 20. novoObrazac PD-DOP.....=50,00 kn

 21. novoObrazac PD-NN.....=50,00 kn

 22. novoObrazac R1.....=50,00 kn

Komplet obrazaca u excelu...=2.299,99 kn

 

 • Izaberete obrazac, paket , aplikaciju s naznakom POSLOVNE GODINE!

 • Zatražite predracun putem e-maila ispod!

 • Izvršite uplatu prema predračunu!

 • IBAN: - kunski
  HR3423600003111985186
  Poziv na broj: 00 3111985186

 • IBAN: - devizni
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj: 00 3237834938

 • Putem e-maila pošaljete potvrdu o uplati sa Vašim podacima: Naziv, Adresa i OIB.

 • Dobijete obrasce, paket, aplikaciju i račun na Vaš e-mail!!

 

Ako Vam je koristilo zahvalu možete iskazati:

 • uplatom na IBAN: - kunski
  HR7623600003237835043
  Poziv na broj : 00 3237835043

 • uplatom na IBAN - devizni:
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj : 00 3237834938

 • interesom za oglase koji Vas često iritiraju na mojim stranicama - internet marketing

 • oglašavanjem svojih proizvoda i usluga na mojim stranicama - internet marketing

Na taj način sudjelujete u usavršavanju talenata i postajete dobrotvor Hrvatskih studenata!

Putem e-maila možete zatražiti ako Vas nešto posebno interesira. Hvala!

Donacije i zahvale:

Hvala Vam najljepša, na savjetima, nadam se da ce sve biti kako treba, prilažem i skromnu donaciju za Hrvatske studente,

GOSP. SLAVKO,PREUZEO SAM OBRAZAC DOH2014, U PONEDJELJAK CU UPLATITI SKROMNU DONACIJU 30,00 KN POZDRAV

Hvala Vam na obrascu, neka donacija ide svakako kad nadem vremena

Štovani gospodine Slavko, U privitku dostavljam uplatu 100,00kn za tablicu 01/11, i jadnih 100,00kn donacije.

 

obrt za ekonomski inženjering i voðenje poslovnih knjiga vl. Slavko Rièko, dipl.oec.

7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
69.20.01 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
62.01 Izrada računalnih programa (softvera) za računovodstvene sustave

 • OIB: 46164211392

 • MBO: 97718220

 • Varaždinska 38, 49282 Konjščina, Hrvatska (Croatia)

 • Tel: +385 (095) 910 4871

 • IBAN: HR3423600003111985186

 • RADNO VRIJEME: pon - sub: 08:00 - 17:00

slavanconsult

 

JMBG: 0805960392718
OIB: 46164211392

Varaždinska 38
49282 KONJŠČINA

Roðen sam 08.05.1960. godine. Završio sam srednju ekonomsku školu financijsko-računovodstvenog smijera u Zaboku. Diplomirao sam 1984. godine na FOI Varaždin i postigao visoku stručnu spremu VII/1 stupnja stručnog naziva DIPLOMIRANI EKONOMISTA smijer Ekonomika OUR-a. U radnom odnosu sam od 11.07.1985. godine. Radio sam kako slijedi:

 • od 11.07.1985. do 06.03.1989. - Dekor, Zabok - na svim financijsko-računovodstvenim, knjigovodstvenim i plansko analitičkim poslovima od čega godinu dana kao kao šef financijsko-računovodstvene službe;
 • od 01.04.1989. do 17.04.1993. - Komunalac, Konjščina - na radnom mjestu šefa financijsko-računovodstvene službe;
 • od 18.04.1993. do 31.07.1993. - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjšèčna - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i voðenja poslovnih knjiga;
 • od 01.08.1993. do 11.11.1995. - Ministarstvo financija, Financijska policija - na poslovima inspektora financijske policije;
 • od 12.11.1995. do 31.01.2001. - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjščina - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i voðenja poslovnih knjiga;
 • od 01.02.2001. do 16.05.2004.g. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - kao vlasnik i direktor s djelatnošæu pružanja poslovnih usluga, konsultinga, organizacije, poreznog savjetovanja i knjigovodstva.
 • od 17.05.2004. do 31.03.2006.g. - Poljoprerada d.d., Zagreb - kao financijski direktor.
 • od 01.04.2006. do 30.11.2016.g. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - kao vlasnik i direktor s djelatnošæu pružanja poslovnih usluga, konsultinga, organizacije, poreznog savjetovanja i knjigovodstva.
 • od 01.12.2016. do danas - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjščina - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i voðenja poslovnih knjiga;

Od 1990. godina radim na računalu, te kao pionir, u Windows okruženju, MS Officu, html, java i ostalo. Smatram se informatièki pismenim!

Tokom redovnog obrazovanja učio sam njemački jezik te putem tečaja engleski jezik kojeg svakodnevno usavršavam. U domeni svoga posla mogu komunicirati na oba jezika.

Imam vozački ispit B kategorije.

Oženjen sam, otac četvero djece. Živim s obitelji u vlastitoj kući u Konjščini.

Ne pušim.

Osobno za Vas:   Slavko Ričko, dipl.oec.

 

Napomena vezana za dokumente dostupne na ovoj stranici

Dozvola za korištenje dokumenata i materijala sa ove internet stranice je zaštićena sa

 1. dole navedenim autorskim pravima i odnose se na sve dokumente i kopije koje su napravljene ili umnožene na ovoj internet stranici (dokumenti),
 2. korištenje dokumenata je za informiranje, osobnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti stavljeni na bilo koju mrežu i
 3. dokumenti neće biti mijenjani i prilagoðavani. Korištenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i Slavanconsult može goniti svako kršenje tog prava.

Ovom obavijesti se napominje da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualno vlasništvo ćija prava zadržava Slavanconsult.

Bez jamstva

Slavanconsult ne daje jamstvo o točnosti informacija koje ti dokumenti sadrže. Svi dokumenti, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakvog jamstva kao i bez ugovornih i pravnih jamstava. Dokumenti i/ili informacije i materijali mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili tiskarske pogreške. Izmjene informacija su kontinuirane (periodičke), te izmjene su izvedene bez bilo kakve prethodne obavijesti.

Ograničenje odgovornosti

Slavanconsult neće ni u kom slučaju biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proizlaze iz korištenja ili zloupotrebe informacija i materijala sa ovih stranica, čak i ako je postojala mogučnost za takve gubitke.

Linkovi od strane trećih osoba

Nijedna povezana stranica (link) na ovoj internet strani nije pod kontrolom Slavanconsult, tako Slavanconsult nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promjena koje se nalaze na tim internet stranicama. Slavanconsult pruža samo mogučnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane Slavanconsult.

Autorska prava

Autorska prava (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Slavanconsult. Zadržana su sva prava koja nisu ovdje iskazana.

Robne marke

Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena poduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrirani pećati njihovih vlasnika.

 

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav u daljnjem tekstu: uvjeti) ureðuju odnose izmeðu vlasnika autorskih prava poslovnog programa UpS na jednoj strani i korisnika i platitelja na drugoj strani, te uvjete korištenja poslovnog programa UpS - Upravljaèki poslovni sustav (u daljnjem tekstu: programUpS). Vlasnik autorskih prava poslovnog programa programUpS je Slavanconsult vl. Slavko Rièko dipl.oec. , Pionirska 4 , 49 282 Konjšèina, OIB: 46164211392 (u daljnjem tekstu: Slavanconsult).

Svaki korisnik može koristiti programUpS prema ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje programUpS ili korištenje u suprotnosti s ovim uvjetima smatra se kršenjem autorskih prava Slavanconsult-a.

Pojmovnik opæih uvjeta korištenja programUpS

 1. Termini upotrijebljeni u ovim uvjetima imaju sljedeæe znaèenje:

  1. Korisnik je fizièka osoba koja se u programUpS identificira s ugovorenim identifikacijskim sredstvima propisanim ovim uvjetima. Takoðer, korisnik prihvaæa te uvjete te koristi programUpS u poslovne svrhe u ime i/ili za raèun Platitelja ili Organizacije.
  2. Licenca donosi pravo do korištenja programUpS za istodobnog korisnika prema ogranienjima koja odreðuje Vrsta licence i uvjeti. Licenca odreðuje prava korištenja programUpS, sukladno Vrsti licence i uvjetima.
  3. Vrsta licence je odabir odreðenih aplikacija programUpS i/ili broja usporednih korisnika i/ili broja ovlaštenih organizacija.
  4. Platitelj je poslovni subjekt koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže plaæati licencu.
  5. Organizacija je poslovni subjekt æije je djelovanje ovlašteno preko korištenja programUpS
  6. Licencni ugovor je ugovor kojim Slavanconsult kao davatelj licence prenosi Licencu na Platitelja.
  7. Aplikacija programUpS je dio programUpS koja sadrži zakljuènu cjelinu poslova, u skladu s pravilima struke, potrebnih za provedbu odreðenih raèunovodstvenih ili poslovnih zadataka.
  8. Licencnina je iznos kojeg Uplatitelj mora uplaæivati za korištenje licence programUpS
  9. Korisnièka podrška je usluga koja omoguæava komunikaciju izmeðu Korisnika i Slavanconsult.
 2. Autorska prava programUpS

  1. Vlasnik svih materijalnih autorskih prava programUpS i izvornog koda programUpS je Slavancosult. programUpS je registrirana trgovaèka marka za informatièke aplikacije u vlasništvu Slavanconsult.
  2. Prihvaæanjem uvjeta Korisnik i Platitelj stièu pravo korištenja programUpS u skladu s uvjetima i uvjetima Licence.
 3. Kršenje uvjeta i otkaz Licencnog ugovora

  1. Ako Korisnik krši uvjete, Slavanconsult može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemoguæiti korištenje programUpS.
  2. Ako Platitelj, Organizacija, Administrator Platitelja ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Platitelja krši uvjete, Slavanconsult može nakon upozorenja Administratora Platitelja ili Platitelja, s Platiteljem jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.
 4. Prekid licencnog ugovora

  1. Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz tromjeseèni otkazni rok, pisanim obavještenjem, otkazati Licencni ugovor.
  2. Za pisano obavještenje vrijedi otkaz licencnog ugovora poslan preko preporuèene ili elektronske pošte.
  3. U sluèaju otkaza ugovora nijedan Korisnik neæe moæi koristiti aplikacije programUpS koje je koristio na temelju Licence Platitelja.
 5. Završne odredbe

  1. Za objašnjenje sluèajeva koje Opæi uvjeti ne ureðuju, primjenit æe se pozitivni propisi Republike Hrvatske koji ureðuju to podruèje.
  2. Za rješavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korištenjem programUpS ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Zagrebu
  3. Opæi uvjeti vrijede od 01.01.2016.

Web podrska - planiranje, konfiguriranje, instaliranje, uhodavanje, podešavanje sistemskog i aplikativnog softvera, te održavanje uz minimalno vrijeme odziva. Ugovor o tehnièkoj podršci i održavanju u dva modela: Na osnovu mjeseènog paušlla do 5 sati mjeseèno =300,00kn, za svaki iduèi sat =200,00 kuna, Po pozivu: po zapoætom satu =200,00kn, broj sati nije ogranièen.