uPs Slavanconsult Consulting Aplikacije Obrasci O nama Kupi

UpS

Software za upravljanje poslovnim sustavima
o-nama

    |        |   

 
095 910 4871   |   sricko@gmail.com

Novosti

27.09.2019.g. Obrazac IP i Potvrda za 2019. ažurirani

03.09.2019.g. paketDobit - Obrasci za 2019.g. ažurirani

28.08.2019.g. Obrazac JOPPD od 01.09.2019.g. ažuriran

12.04.2019.g. Obrazac NK za 2019.g. ažuriran

  • Eskontne stope HNB-a

    narodne novine 115/2015...=3,0%, 66/2011...=7,0%, 132/2007...=9,0%, 120/2002...=4,5%, 39/2000...=5,9%, 28/1999...=7,9%, 28/1997...=5,9%, 68/1996...=6,5%, 50/1994...=8,5%, 35/1994...=9,5%, 15/1994...=11,0%, 116/1993...=1,1% mjes., 107/1993...=2,5% mjes., 91/1993...=3,0% mjes., 88/1993...=21,0% mjes..

  • Visina ino dnevnica

    SAD...=95$, Kanada, Australija, Singapur, Japan...=85$, Izrael...=70$, Rusija...=50$, Švicarska, Norveška, Švedska, Island, Luksemburg...=80€, Njemačka, Austrija, Francuska, Italija, Irska, Nizozemska, Veliku Britanija...=70€, Španjolska, Portugal, Grčka, Malt...=60€, Slovenija, Slovačka, Češka, Maðarska...=50€, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Estonija, Litva, Latvija...=40€, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija...=30€, Irak...=60$, Afganistan...=35$, Hrvatska...=200,00 kn.