Slavanconsult d.o.o.        

095 910 4871 |  OIB:06260648163 | sricko@gmail.com   24 October 2014 17:23:06

Obrasci poreznih izvješća i poslovnih knjiga u excelu

Bila dva studenta kojima se nije dalo ručno prati posudu, pa su izmislili perilicu suđa. S obzirom da sam već u godinama i vid me slabije služi, izradio sam formulare za popunjavanje poslovnih obrazaca. Po obrascima se krećete sa tipkom Tab gore lijevo na tastaturi i popunjavate samo bijela polja, odnosno polja u koja možete uči sa tipkom Tab. Polja koja su zasjenjena žutom se sam izračunavaju. Svi obrasci su testirani i rade besprijekorno. Nedajte se navuči i koristiti nekakova besplatna, polovična rješenja, koja su rezultat trenutne promiđbe. Ipak smo mi računovođe koji tražimo pouzdanost, praktičnost i točnost. Ujedno sa obrascima dobijete preporuku za organizaciju poslovanja vezano za evidenciju na koju se obrasci odnose. Sve obrasce možete koristiti bez ograničenja broja korisnika i ispisivati u potreban broj primjeraka za poslovnu godinu. Obrasci su optimizirani za MS Office, a mogu ih koristiti i korisnici slobodnog softvarea OpenOffice ako tako navedete kod narudžbe obrazaca. Komplet excel obrazaca dostupno za: 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. na CD-u, USB sticku ili u zip formatu na Vaš e-mail! Obrasce možete naručiti i pojedinačno, po paketima ili u kompletu za godinu, po dolje istaknutim cijenama, na naćin da zatražite predračun!. Sve obrasce možete koristiti za neograničeni broj korisnika

U excelu!paketDohodak

  Ažurirano: za 2013


U excelu! Obrazac PPI 2010., 2011., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac DI-obr 2010., 2011., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac DOH-Z 2010., 2011., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac DPOM 2011., 2012. =25,00 kn,
U excelu! Obrazac PO-SD 2013-...=25,00 kn,
U excelu! Obrazac EPOM 2011., 2012., =25,00 kn,
U excelu!Obrazac DOH =25,00 kn

Kako kupiti? Cijena: =110,00 kn Naruči!

U excelu!paketDobit

  Ažurirano: za 2013

Obrazac PD!Obrazac PD =25,00 kn,
U excelu! Obrazac DI-pod , 2011., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac PNPPG 2010., 2011., 2012. =20,00 kn,
Bilanca! Obrazac POD-BIL-l - sa i bez lipa =20,00 kn,
U excelu! Obrazac POD-RDG-l - s lipama - 2010., 2011., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac POD-RDG 2010., 2011., 2012.=20,00 kn,
U excelu! Obrazac POD-PK =0,00 kn,
U excelu! Obrazac BuFi 2010-1., 2010-2., 2011-1., 2012. =20,00 kn,
U excelu! Obrazac DU 2012. =25,00 kn,
U excelu! Temeljnica =50,00 kn,

Kako kupiti? Cijena: =110,00 kn Naruči!

U excelu!paketParaFis

  Ažurirano: za 2014

U excelu!Obrazac KD 2010., 2011., 2012....=20,00 kn,
U excelu!Obrazac OKFŠ 2010., 2011., 2012....=20,00 kn,
- popunjava se jednom godišnje i u pisanom obliku dostavlja na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2., u rokovima za predaju porezne prijave -
U excelu!Obrazac SR 2010., 2011., 2012....=20,00 kn,
U excelu!Obrazac TZ 2010., 2011., 2012....=20,00 kn

Kako kupiti? Cijena: =40,00 kn Naruči!

paketPlaca
Ažurirano: za 2013/2014.g.

Obrazac ID...=50,00 kn,
Obrazac ID-1...=25,00 kn,
Obrazac IDD...=50,00 kn,
Obrazac IDD-1...=50,00 kn,
Obrazac RSm...=25,00 kn,
Obrazac DNR ...=25,00 kn,
Obrazac IP...=25,00 kn,
Obrazac Potvrda...=25,00 kn

Kako kupiti?  =250,00 kn  Naruči!

paketObrtnik    Ažurirano: za 2014.g.

U excelu!Obrazac KP...=50,00 kn
U excelu!Obrazac KRM...=50,00 kn
U excelu!Obrazac KPR...=50,00 kn
U excelu!Obrazac KPR-PO...=50,00 kn
U excelu!Obrazac TO...=50,00 kn
U excelu!Obrazac KPI...=50,00 kn

Kako kupiti?  =270,00 kn  Naruči!

paketNadzor
Ažurirano: za 2014.g.

U excelu!Obrazac NK...=50,00 kn,
U excelu!Obrazac MK...=50,00 kn,
U excelu!Obrazac ERV...=20,00 kn,
U excelu!Obrazac PPRV...=50,00 kn,
Obrazac PN!Obrazac PN...=20,00 kn

Kako kupiti?      =150,00 kn  Naruči!
paketPDVeu    Ažurirano: za 2014.g.

www.slavanconsult.hr

Obrasci u excelu za vođenje evidencije PDV-a nakon ulaska u EU

Obrazac P-PDV =20,00 kn,
Obrazac P-PDV-1 - U pdf-u! ...=0,00 kn,
Obrazac I-RA=50,00 kn,
Obrazac U-RA=50,00 kn,
Obrazac PDV=30,00 kn,
Obrazac PP-MI-PO=20,00 kn,
Obrazac PDV-K=20,00 kn,
Obrazac PDV-S=30,00 kn,
Obrazac ZP=30,00 kn
Obrazac - Isporuka NPS U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac - Stjecanje NPS U pdf-u!, ... =0,00 kn
Obrazac PDV-P 2013.U pdf-u!, 2014.U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac PDV-F U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac ZP-PDV U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac PDV-H U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac PDV-MI_i_MU U pdf-u! ... =0,00 kn
Izvjesce_o_OOOP-PDV U pdf-u! ... =0,00 kn
Obrazac Z-OIB - ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA U pdf-u! ... =0,00 kn

Kako kupiti?  =250,00 kn  Naruči!
Obrasce za neprofitne organizacije preuzmite ovdje!

Obrasce za proračunske korisnike preuzmite ovdje!

OSTALI LINKOVI:Komisijska prodaja::Računovodstvo::Web design::Eu fondovi::Moja Hrvatska ::Slavanconsult::Postani poduzetnik::Zdravlje

U excelu!paketDohodak+ParaFis:Kako kupiti? Cijena: =150,00 kn Naruči!

U excelu!paketDobit+ParaFis:Kako kupiti? Cijena: =150,00 kn Naruči!

U excelu!paketDohodak+Dobit+ParaFis::Kako kupiti? Cijena: =260,00 kn Naruči!

Komentari:

06.02.2014.g. Molim dostavite ponudu za paket Pdv2014 eu13, na mail..uplata izvršena...Marija

05.02.2014.g. ..jutros smo uplatili iznos od 100,00 kuna za obrasce I-RA2014-eu13 i U-RA2014-eu13. ....Vesna

04.02.2014. PAKET-DOHODAK+PAKET-DOBIT+PAKET-PARAFIS ,,.. CIJENA 260,00 KN * PDV-K ..MOLIM PREDRAČUN, ..uplata izvršena..ŽELJKA

31.01.2014.g. Poštovani , Izvršio sam uplatu obrazaca I-RA 2014-eu13 i U-RA 2014-eu13, te molim da mi iste dostavite na moju mail adresu Dokaz o uplati šaljem Vam u prilogu....Radovan

22.01.2014.g. Poštovani mi bi naručili paket dohodak, paket dobit, paket parafis, pa vas molim poziv na plaćanje ili predračun lp..Šaljem vam potvrdu o uplati.... Zora

>>Obrazac DOH