obrtnikVan --> Aplikacija u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a. Aplikacija obrtnikVan vezana je za korisnika, bez ograničenja poslovne godine. Otvaranje poslovne godine možete napraviti sami ili u dogovoru uz simboličnu naknadu. Održavanje aplikacije obrtnikVan se ne naplaćuje. Zakonski okvir propisan je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Knjigovođa može biti bilo koji obveznik, ako koristi aplikaciju obrtnikVan! Isprave ovog knjigovodstva su ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave, izvodi žiro-računa, isprave o plaćama i ostalo. Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju obrtnikVan. Aplikacija obrtnikVan za vođenje poslovnih kniga obveznika poreza na dohodak van sustava PDV-a generira propisane poslovne knjige i to: - Obrazac KPI, - Obrazac KPR, - Obrazac TO do 1000 stavaka godišnje po knjizi, s mogučnošću proširenja na zahtjev. Za administraciju aplikacije obrtnikVan dostaviti: - naziv, - adresu, - OIB korisnika. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

PdV500 --> Aplikacija u excelu za vođenje poslovnih knjiga i evidencija obveznika PDV-a sadrži obrasce: obrazac P-PDV, U-RA, I-RA, PDV, PDV-S, ZP, PP-MI-PO, PDV-K, popis Komitenta i upute u A4 formatu. U Uputama je objašnjeno institucionalni okvir, instalacija i preuzimanje aplikacije, način korištenja, vođenje i popunjavanje propisanih poslovnih knjiga i izvješća. Za narudžbu dostaviti korisničke podatke radi administracije aplikacije. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljnim korisničkim podacima!

.

Zgrada --> Aplikacija u excelu za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada jednim unosom generira sljedeće poslovne knjige i izvješća: - Dnevnik, - Kartice glavne knjige - na kraju godine dostavljaju se svakom vlasniku stana iz kojih je vidljivo koliko im je zaduženje, a koliko uplata s osnovi zajedničke pričuve, - Bruto bilancu, - Godišnji izvještaj - podnosi se jednom godišnje suvlasnicima zgrada, a sadrži podatke i informacije o dosadanjim ulaganjima zajedničkih djelova zgrade, stanju potraživanja za obaveznu pričuvu po stanovima, stanju sredstava na žiro-računu i blagajni, stanju tekućih rashoda i eventualnih prihoda. Služi kao podloga za donošenje godišnjeg plana za narednu godinu, kao i za donošenje odluke o eventualnom utuživanju nenaplaćenih potraživanja itd. Kod izrade izvještaja korisnik sam bira konta koja želi staviti i prikazati u izvještaju, - Kontni plan, - Upute. Sve poslovne knjige i izvješća mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istih u neki drugi format. Aplikacija je vezana za stambenu zgradu. Temeljem Bruto bilance i kartica glavne knjige otvaraju se poslovne knjige odnosno početna stanja u financijskom knjigovodstvu za sljedeću godinu. Za narudžbu aplikacije dostavite: - naziv, - adresu i - OIB korisnika. Isporuka u roku tri (3)dana, po uplati i dostavljim korisničkim podacima, na Vaš e-mail! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Financijsko --> Aplikacije u excelu za vođenje financijskog knjigovodstva po načelu dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva. Korisnici apliakcije Financijsko u excelu: mali poduzetnici, obrtnici obveznici poreza na dobit, slobodna zanimanja obveznici poreza na dobit, neprofitne organizacije (stambene zgrade, sportski klubovi, političke stranke i ostali profitni i neprofitni subjekti koji vode dvojno (dvostavno) knjigovodstvo. Aplikacija Financijsko kreira poslovne knjige i izvješća: Kontni plan, Kartice glavne knjige, Dnevnik, Bruto bilanca, Godišnji izvještaj.

Upute za rad nalaze se u samoj aplikaciji. Sve poslovne knjige i izvještaji mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istog u neki drugi format. Aplikacija Financijsko dozvoljava knjiženja do 30000 stavaka dnevnika godišnje uz mogučnost proširenja kapaciteta aplikacije prema potrebi korisnika. Aplikacija Financijsko vezana je za korisnika bez ograničenja poslovne godine! Poslovnu godinu otvarate sami! Održavanje aplikacije se ne naplaćuje. Za narudžbu aplikacije Financijsko dostaviti podatke o korisniku: naziv, adresa, OIB na e-mail sricko@gmail.com. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim podacima o korisniku! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Placa --> Aplikacija u excelu za obračun plaća s mogučnošću dodavanja do 30 radnika obračuna i ispisa računa plaća za: pravne osobe, fizičke osobe, poduzetničku plaću, ...navesti kod narudžbe. Kod obračuna Plaća unesite podatke o korisniku, koristite gumbe i počnite sa obračunom. Proučite Upute, unesite podatke o djelatnicima i organizirajte poslovanje kako Vam je preporučeno u uputama. Aplikacija Placa primjenjuje stope i izračunava poreze i doprinose i uplatne račune sukladno Važečim Zakonima i Uputama za korištenje u samoj aplikaciji! Obračun ujedno predstavlja Račun plaće odnosnoisplatnu listu koji možete ispisati i predati radniku. Ako imate više djelatnika, unesete podatke o djelatnicima, izvršite obračun plaće za sve i ispišete. Aplikacija Placa vezana je za poslovnu godinu i korisnika po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije Placa dostaviti: naziv korisnika, adresu korisnika, OIB korisnika i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

drugiDohodak --> Aplikacije u excelu za obračun primitaka za isplatu naknade kao drugog dohotka za ugovorene poslove. Aplikacije su vezane za korisnika do izmjena zakona bez ograničenja poslovne godine! Za narudžbu i administraciju aplikacija dostaviti: naziv, adresu i OIB korisnika, te naziv aplikacije koju želite koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Isprobajte Demo verziju aplikacija!