Blagajna

Aplikacija za vođenje blagajničkog poslovanja u excelu   Ažurirano: 02.02.2017.g.

Blagajna

Blagajničko poslovanje

Za praćenje poslovnih događaja blagjničkog poslovanja potrebno je ustrojiti i voditi Knjigu blagajne kao pomoćnu poslovnu knjigu. Oblik i sadržaj knjige blagajne nije propisan. Isprave koje se koriste u blagajničkom poslovanju su blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica i blagajnički dnevnik, a temelj za njihovo sastavljanje su vjerodostojne i prethodno kontrolirane knjigovodstvene isprave o nastalim poslovnim događajima (faktura, putni obračun, isplatna lista, ugovor). Blagajnički dnevnik je zbirna isprava u koju se kronološkim redom unose sve ispostavljene blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice u razdoblju u kojem su ispostavljene. Blagajnički dnevnik zajedno sa pripadajućim ispravama u privitku služi kao temeljnica za knjiženje u dnevnik i glavnu knjigu financijskog knjigovodstva.

Korisnici aplikacije Blagajna za vođenje blagajničkog poslovanja u excelu mogu biti: trgovaćka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivredna gospodarstva, neprofitne organizacije (udruge, klubovi stambene zgrade...), koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa žiro-računa i vrše gotovinske uplate i isplate.

Aplikacija Blagajna u excelu generira Blagajničke uplatnice, Blagajničke isplatnice, Blagajnički dnevnik u koj ise unose podaci o vrsti isprave, kontima, zaključku blagajne, specifikaciji uplata po apoeneima, čekovima i karticama, kontiran ili bez konta, po državama i valutama za: Hrvatsku - kuna, Bosnu i Hercegivinu - konvertibilna marka, Srbiju - dinar, Makedoniju - denar , Crnu Goru - euro, Kosovo - euro, Sloveniju - euro ili po narudžbi.

Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i štampaču računala.

Simfonija od aplikacije.

Aplikacija automatski ispisuje iznose slovima na ispravama po valutama!

Aplikacija dostupna za poslovnu godinu prema Vašoj narudžbi.

Preuzmite Demo ispod:

Blagajna  Cijena:...=50,00 € ili =320,00 kn   email

Ažur: 02.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr