Aplikacija za vođenje blagajničkog poslovanja

Aplikacija u excelu za vođenje blagajničkog poslovanja

Korisnici aplikacije u excelu Blagajna za vođenje blagajničkog poslovanja mogu biti:

 • trgovaćka društva,
 • obrtnici,
 • slobodna zanimanja,
 • poljoprivredna gospodarstva,
 • neprofitne organizacije (udruge, klubovi stambene zgrade...),
 • ostali koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa žiro-računa i vrše gotovinske uplate i isplate.

Aplikacija u excelu Blagajna generira poslovne isprave:

 • Blagajničke uplatnice,
 • Blagajničke isplatnice,
 • Blagajnički dnevnik u koji se unose podaci o vrsti isprave, kontima, zaključku blagajne, specifikaciji uplata po apoeneima, čekovima i karticama, kontiran ili bez konta, po državama i valutama za:
  • Hrvatsku - kuna,
  • Bosnu i Hercegivinu - konvertibilna marka,
  • Srbiju - dinar,
  • Makedoniju - denar ,
  • Crnu Goru - euro,
  • Kosovo - euro,
  • Sloveniju - euro
  • ili po narudžbi.
 • Putne naloge uz mogučnost obračuna dnevnica, vlastitog automobila, priznatih i nepriznatih izdataka službenih putovanja,
 • Evidenciju korištenja službenih vozila.

Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i štampaču računala.

Simfonija od aplikacije.

Upute Blagajničko poslovanje u excelu
Podaci o korisniku: Mijenjate sve u što možete ući sa tipkom "Tab"
Kontni plan - imate mogučnost unosa bez konta ako nije ni jedan oda predloženih, znači kad zaključite blagajnu one isprave koje nisu kontirane možete ručno kontirati prije nego knjižite u financijsko. Sve je to radi toga jer bi preveliki broj konta povečao težinu datoteke, a samim tim i mogučnost distribucije iste putem e-maila. Za ubuduće možemo kontni plan prilagoditi Vašem.
Nači šifriranja isprava - kako je u primjeru,
Isprave - sa tipkom "Tab" prošećite kroz obrazac i imate mogučnost odabira uplatnica ili isplatnoica.
Ispis slovima - Nakon što odaberete ispravu aplikacija automatski ispisuje iznos slovima na ispravama po valutama, ali za svaki slučaj provjerite! Prilikom odabira pojedine isprave podaci se povlaće iz dnevnika.
Vračanja prethodnog zapisa, u dnevniku, - tu Vam excel pruža neograničene mogučnosti. Kada unesete prvi zapis u dnevnik, zasjenite kolone od datuma - do isplate i povučete sa desne strane mišem do zadnjeg retka, i automatski vam je napravljena serija datuma, isprava i opis, mijenjate samo iznos. Isprobajte. Radi brzine popunjavanja, ako se ponavljaju isti opisi u kolonu blagajničkog dnevnika kliknite desnom tipkom miša i odaberite opciju "Pick From List" ili hrvatski prijevod, uglavnom ona je posljednja na meniu i imate mogučnost odabira iz padajućeg menia svi dosad unesenih opisa, vrijednosti... To može znatno povečati brzinu,
Arhiviranje: Kada zaključite blagajnu pohranite ju u unaprijed otvorenu mapu po korisnicima i otvorite novi blagajnički dnevnik. Isto kao što radite i ručno samo što se ovdje radi o direktorijima na vašem računalu.

Aplikacija dostupna za korisnika i poslovnu godinu prema Vašoj narudžbi.

Preuzmite Demo ispod:

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

Uvjeti-korištenjaReference               gruntZnati-kako - Želiš znati više