consulting Consulting

Brzo i pouzdano do rješenja svih Vaših poslovnih problema i dilema, a za malo novca .

  • Konzultantske usluge ... =200,00 kn po započetom satu iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta i ostalog za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe...

  • Eu fondovi

  • Outsourcing,

  • Izrada poslovnih planova,

  • Izrada invest. studija,

  • Izrada zahtjeva za kredit,

  • Arhiva tečajeva DEM,

  • Primjeri poslovnih dopisa..,

  • Kolumne - komentari aktualnih tema..,

Outsourcing

Priuštite si zadovoljstvo, nek Vam to naprave profesionalci! Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a ostalo prepustite profesionalcima. Ne radi se samo o smanjenju troškova i uštedi novca, ima i puno, puno više. Cijene Outsourcing usluga u kunama sa primjenom od 12.11.1995.

Franšizing za otvaranje / zatvaanje poslovne godine .....=800,00 kn/klijent

Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstvo: glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ... =4,00 kn/po stavci dnevnika

Vođenje jednostavnog knjigovodstvo: Obrazac KPI - Knjiga primitaka i izdataka, Obrazac DI-obr - Popis dugotrajne imovine, Obrazac KPR - Knjiga prometa, Obrazac TO - Evidencija o tražbinama i obvezama, Knjiga I-RA, Knjiga U-RA, Obrazac KP - Knjiga popisa, Obrazac KRM - Knjiga nabave i uporabe reprodukcijskog materijala, Obrazac KPR-PO - Knjiga prometa za paušaliste ... =8,00 kn/po stavci knjige

Obračun plaća: komplet evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada radnicima, bolovanja iznad 42 dana, Potvrde i dr. Sva propisana izvješća dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja prema radnicima, državi i ostalim vjerovnicima prema obračunu ....... =80,00 kn/djelatnik

Izrada Financijskih izvješća: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet.....=0,40 kn/stavka dnevnika

Izrada Poreznih izvješća:Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV.....=80,00 kn/obračun, Godišnji obračun poreza na dohodak-građani - Obrazac DOH ..... =200,00 kn/obračun, Godišnji obračun poreza na dohodak-obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ..... =800,00 kn/obračun, Ostali porezi i doprinosi (paketParaFis).....=80,00 kn/obračun, Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD.....=800,00 kn/obračun

Izrada Statističkih izvješća: Godišnji izvještaj - Obrazac GFI-POD......=0,32 kn/stavka dnevnika, Tromjesečni izvještaj - Obrazac TI-POD.....=0,32 kn/stavka dnevnika, Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr......=80,00 kn/izvješće

Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih studija ---> za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veča i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Organizacije poslovnih sustava

Organizacija poslovanja --->, Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.
  Ažurirano: 24.07.2011.g.

Izrada zahtjeva za kredit

Izrada zahtjeva za kredit ---> iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

Arhiva tečajeva DEM

Arhiva tečajeva DEM ---> Tečajna lista DEM od 1945. do 1995. po mjesecima zadnjeg dana u mjesecu. Cijena 30,00 kuna po godini. Pregled dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Porezni sustav RH

Rješenja za pružanje naprijed navedenih konzultantskih usluga sadržana su u mojoj nematerijalnoj imovini pod nazivom

Ta imovina predstavlja znanje i iskustvo kako poslovati i informacijski sustav koji dnevno daje podatke o gospodarenju uloženom imovinom, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima i poslovnom rezultatu.