slavanconsult

uPs -->  Consulting

Consulting

Consulting za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, slobodnjake, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta ...

Europski fondovi

EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike EU u zemljama članicama. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata javnih politika EU. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina i nazivaju se financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. Jedna od najznačajnijih javnih politika EU je Kohezijska politika. Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura, a u perspektivi 2007.- 2013. 308 milijardi €, ima osnovnu svrhu smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, te jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Fondovi za financiranje kohezijske politike EU su: Kohezijski fond (KF), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredbu fond za ruralni razvoj (EPFRR), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Punopravnim članstvom u EU, RH je postala korisnica sredstava iz ESI fondova.U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi €., od tog iznosa 8,397 milijardi € predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde € za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna € za razvoj ribarstva. RH je koristila i koristi sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013., IPA i programa Unije. Institucionalni okvir RH odnosno Središnje koordinacijsko tijelo RH nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. .

Outsourcing

Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a sve ostalo neka Vam naprave profesionalci. Zadovoljstvo i korist biti će obostrana. Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da ih ispišete, platite eventualne obveze i predate korisnicima.

Knjigovodstvene i consulting usluge

Franšizing

Franšizing za otvaranje / zatvaranje poslovne godine ....=800,00 kn/klijent

Izrada računovodstvenih politika

Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva - Glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ...Kn =4,00 po stavci dnevnika klijenta

Vođenje jednostavnog knjigovodstva

Vođenje jednostavnog knjigovodstva: Obrazac KPI, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac KP, Obrazac KRM, Obrazac KPR-PO ... =8,00 kn/po stavci knjige

Obračun plaća

Obračun plaća - Obračun plaće po djelatniku, komplet evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada radnicima, bolovanja iznad 42 dana, Obrazac Tablica-01-11, Potvrde i dr. Sva propisana izvješća dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja prema radnicima, državi i ostalim vjerovnicima prema obračunu .... =80,00 kn/djelatnik

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade poslovnog plana je 7 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Preporučeni sadržaj poslovnog plana
- HamagBicr
- HBOR
- Ruralni razvoj APPRRR
- Pomorstvo i ribarstvo APPRRR

Znati-kako

O poslovnom planu
Poslovni plan je temelj za djelovanje svakog poduzetnika. Zabilježeni ili napisani plan nema alternative. Poslovni plan može imati jednu do desetak pisanih stranica. Iskustva pokazuju da je za malog poduzetnika poslovni plan sa, do najviše 5 stranica i dva-tri privitka, više nego dovoljan za pouzdano praćenje njegove poslovne djelatnosti. Svaki menađer bi plan morao sam izraditi ili barem neposredno sudjelovati pri njegovoj izradi. Poslovni plan ne bi morao biti neki veliki bauk! Svaki poduzetnik ili menađer nesto slično i ima u glavi jer inače ne bi mogao poslovati. To će biti korisno jer vaše ideje na okupu ljepše izgledaju, dulje traju, a može biti korisno kada se čini kako nema izlaza iz teške situacije. Bolje ikakav poslovni plan, nego nikakav.

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih studija za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 700.000,00 kuna =400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Izrada zahtjeva za kredit

Izrada zahtjeva za kredit iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

Organizacije poslovnih sustava

Organizacija poslovanja , Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.
Ažurirano: 24.07.2011.g.

Izrada Financijskih izvješća

Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet ...=0,40 kn/stavka dnevnika

Izrada Poreznih izvješća

Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV ...=80,00 kn/obračun

Godišnji obračun poreza na dohodak - građani - Obrazac DOH ...=200,00 kn/obračun

Godišnji obračun poreza na dohodak - obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ...=800,00 kn/obračun

Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu (paketParaFis) ...=80,00 kn/obračun

Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD ...=800,00 kn/obračun

Izrada Statističkih izvješća

Godišnji izvještaj - Obrazac GFI-POD ...=0,32 kn/stavka dnevnika

Tromjesečni izvještaj - Obrazac TI-POD ...=0,32 kn/stavka dnevnika

Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr. ...=80,00 kn/izvješće

Korespodencija

Primjeri poslovnih dopisi rezultat dugogodišnje prakse i bogatok iskustva u Wordu - paket DOPIS Koliko puta čovjeku zatreba napisati nekakav specifičan poslovni dopis, a ostane bez inspiracije. Pogledajte primjere poslovnih dopisa koje je moja generacija učila još 1975. godine kod prof.Delač, te još neke za koje smatram da bi Vam mogli biti od koristi. Tak se je to negda delalo.! Riječ je bila svetinja. Ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove! Cijena predloška dopisa u Wordu iznosi 30,00 kn po dopisu. Dopis dobijete u Wordu na Vaš e-mail koji možete prilagoditi svojim potrebama. Ispod možete iz sadržaja izabrati i zatražiti poslovni dopis po želji! Ako nešto nije u sadržaju, a potrebno Vam je, kontaktirajte na e-mail!
Cijena:  =30,00 kn  po dopisu  Reference

20.05.2013.g. Poštovani Molio bi Vas hitno primjer punomoći za zastupanje u d.o.o.. ...Andrija..... Poštovani! U privitku primjer punomoći u Wordu Prilagodite svojim potrebama

15.05.2013.g. Pozdrav gosp Slavko, da li imate Ugovor o komisionoj prodaji ili nešto slično što bi se moglo koristiti za isto, pozdrav Željka.....gđa. Željka U privitku Ugovor o komisiji u Wordu. Dodajte svoje podatke, i mijenjajte kak Vam paše!
Ažurirano: 24.07.2011.g.

Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Outsourcing cjenik usluga u kunama primjena od 12.11.1995.      Ažurirano: 23.08.2015.g.

Poslovne obavjesti

 • Eskontne stope HNB-a
 • (nn 115/2015.(3,0%),
  66/2011.(7,0%),
  132/2007.(9,0%),
  120/2002.(4,5%),
  39/2000.(5,9%),
  28/1999.(7,9%),
  28/1997.(5,9%),
  68/1996.(6,5%),
  50/1994.(8,5%),
  35/1994.(9,5%),
  15/1994.(11,0%),
  116/1993.(1,1% mjes.),
  107/1993.(2,5% mjes.),
  91/1993.(3,0% mjes.),
  88/1993. (21,0% mjes.)).
  Ažur: za 2015.g.

 • Visina ino dnevnica
 • SAD...=95$,
  Kanada, Australija, Singapur, Japan...=85$,
  Izrael...=70$,
  Rusija...=50$,
  Švicarska, Norveška, Švedska, Island, Luksemburg...=80€,
  Njemačka, Austrija, Francuska, Italija, Irska, Nizozemska, Veliku Britanija...=70€,
  Španjolska, Portugal, Grčka, Malt...=60€,
  Slovenija, Slovačka, Češka, Maðarska...=50€,
  Poljska, Rumunjska, Bugarska, Estonija, Litva, Latvija...=40€,
  BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija...=30€,
  Irak...=60$,
  Afganistan...=35$,
  Hrvatska...=170,00 kn.
  Ažur: 20.01.2006.g.