Autor

>>>Autor-ver2022 ---> Upute
U uputama je objašnjeno: zakonski okvir, instalacija odnosno preuzimanje, tko mogu biti korisnici i način korištenja aplikacije za obračun i isplatu naknade autorima za isporučena autorska djela (4001), Isplata naknade trgovačkim putnicima (4011), Isplata naknade sucima porotnicima (4014).
I. Zakonski okvir
Zakon o porezu na dohodak 
Pravilnik o porezu na dohodak 
ZAKON O DOPRINOSIMA
PRAVILNIK O DOPRINOSIMA 
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
Porezni obveznik s osnove drugog dohotka koji je u sustavu PDV-a ima obvezu: 
• do 20. dana u tekućem mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje obračunati PDV i putem ePorezne podnjeti Obrazac PDV
• obračunani i prijavljeni PDV za proteklo obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu
Isplatitelj drugog dohotka ima obvezu: 
1. istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani račun obračunati predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, dohodak prema mjestu prebivališta trgovačkog putnika, autora, porotnika.
2. istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani račun doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za zdravs tveno osiguranje po stopi od 15% . 
3. na dan isplate primitka, ili najkasnije sljedeći dan nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedštu podnijeti Obrazac JOPPD, Obveznik podnošenja/ dostavljanja Obrasca JOPPD je Isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak. 
4. na kraju godine isplatiteljima nanada izdati potvrdu o isplaćenim naknadama, Obrazac Potvrda.
Porezni obveznici po toj osnovi nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak.
II. Instalacija
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !
III. Korištenje aplikacije >>>Autor-ver2022  
Apikacija Autor-ver2022 izrađena u excelu namjenjena je za obračun i isplatu naknade autorima za isporučena autorska djela (4001), Isplata naknade trgovačkim putnicima (4011), Isplata naknade sucima porotnicima (4014). Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se kartica drugiDohodak gdje putem tipke Tab popunite dozvoljena polja, ispiše i Vaš obračun je gotov.
Isprave
Ova aplikacija generira ispravu Obračun isplate drugog dohotka A4 formata s mogućnošću prikaza na ekranu ili printeru. 
3Oporezivo
Oznaka I opis primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Cijena  
Cijena aplikacije Autor-ver2022 iznosi =200,00 kn | =26,55 € po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predračun na e-mail ispod:
Upute
Svakako proučite prije upotrebe aplikacije!
Važna napomena:
Nikako ne brisati cijele redove ili stupce.        
Ako pogriješite ispravljajte podatke. 
Obratite pozornost na male crvene trokutiće(komentare) na kartici drugiDohodak, gdje su dodatne upute o obračunu!
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr