UpS

Blagajna

uPsUpS Download Blagajna

blagajna

Blagajna-ver2020

Aplikacija u excelu za vođenje blagajničkog poslovanja poduzetnika, obrtnik, slobodnih zanimanja, poljoprivrednika, udruga, klubova, stambenih zgrada i drugih koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa računa i vrše gotovinske uplate i isplate.

Aplikacija Blagajna generira po državama i valutama: Hrvatska - kuna (Kn), Bosna i Hercegivina - konvertibilna marka (KRM), Srbija - dinar (DIN), Sjeverna Makedonija - denar (DEN), Crna Gora, Kosovo, Sloveniju - euro (€) i po narudžbi:

Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija automatski ispisuje iznose slovima na ispravama po valutama i dostupna je za korisnika , poslovnu godinu i valutu prema narudžbi.
Cijena: 320,00 kn bez ogranicenja broja korisnika za izvjestajno razdoblje.
Za narudžbu aplikacijeBlagajna-ver2020.xls dostaviti:
- naziv korisnika,
- adresu korisnika,
- OIB korisnika , na kojeg će glasiti predračun putem online narudžbe ispod.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Simfonija od aplikacije.

Zašto Vam je potrebna aplikacija Blagajna?

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak poslovni izdaci poreznog obveznika su svi odljevi dobara tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. Sva plaćanja poslovnih izdataka trebaju se temeljiti na vjerodostojnim ispravama, što znači da se za svaku pojedinačnu gotovinsku uplatu treba ispostaviti blagajnička uplatnica, a za gotovinsku isplatu blagajnička isplatnica, te iste kronološki provesti kroz blagajnički dnevnik, što predstavlja temelj za priznavanje poslovnih izdataka poreznog obveznika.

Cijena: =320,00 kn Kupi Download

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi aplikaciju Blagajna-ver2020 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Blagajna-ver2020 u excelu na Vaš e-mail!