Fakturiranje

fakturiranje
Slika 4. Fakturiranje-ver2020

Fakturiranje-ver2020

Apikacija Fakturiranje-ver2020 namjenjena je za izdavanje komercijalno-financijskih isprave fizičkih i pravnih osoba d.o.o., j.d.o.o. samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, .... . Korisnici aplikacije Fakturiranje mogu biti: trgovačka društva (poduzeća), udruge, ustanove, obrtnici, slobodna zanimanja (advokati, doktori,bilježnici, revizori...), obiteljsko gospodarstvo, ostali nespomenuti kojoi izdaju ili imaju namjeru izdavati komercijalno financijske isprave.

E-poslovanje, napravite račun na aplikaciji koju ste koristili i do sada, pretvorite ga u pdf format, unosite ručno podatake iz računa u FINA aplikaciju i priložiti naprijed napravljeni račun u PDF formatu, te sve zajeno pošaljite putem finine aplikacije u cenralnu platformu kod ministarstva gospodarstva, gdje si korisnik Vaših usluga preuzme račun sa privitkom putem servisa koji koristi za primanje e-računa.

Obveznici fiskalizacije u svrhu fiskalizacije sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom imaju obvezu račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz uvezene knjige računa, koju prije početka upotrebe, ovjerava najbliža Ispostava Porezne uprave, te na taj način provode postupak fiskalizacije izdavanja računa, kad Vam pukne veza.

Aplikacija Fakturiranje generira:

Cijena: =760,00 kn | =100,87 €, bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi Doniraj

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Fakturiranje-ver2020 u excelu na Vaš e-mail!