Slavanconsult

Obrazac DOH-Z

Sijecanj, 28.2020.g., Contact Us --> sricko@gmail.com

obrazac-doh-z

-ver2019

-ver2019

Obrazac DOH-Z-ver2019

Obrazac DOH-Z-ver2019 - Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2019.g., preuzmi i predaj do 31.01.

KORISNICI Obrazac DOH-Z-ver2019 mogu biti ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak.
Cijena: 20,00 kn , za verziju.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Administracija: administraciju radite sami , bez ogranicenja broja korisnika za poslovnu godinu.

Zašto Vam je potreban Obrazac DOH-Z-ver2019?

Sukladno čl. 79. Zakona o porezu na dohodak (nn 115/16, 106/18, 121/19):
Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.
Dohodak se može utvrđivati zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti ili zajedničkim korištenjem imovine i imovinskih prava.
Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje se kao jedinstveni dohodak. Zajednički ostvaren dohodak ili gubitak dijeli se na pojedine supoduzetnike prema ugovoru. Ako ugovor nije sklopljen, dohodak ili gubitak se dijeli na jednake dijelove.
Dijelu dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika dodaju se primici koje pojedini supoduzetnik ostvari za svoj rad ili druge naknade, a koji su kao poslovni izdaci smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti. Od dijela dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika odbijaju se izdaci koji su nastali pojedinom supoduzetniku, a kao poslovni izdaci nisu smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti.
Supoduzetnici koji ostvaruju zajednički dohodak obvezni su imenovati nositelja zajedničke djelatnosti, koji je prvenstveno odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje poreznih i drugih obveza, podnošenje prijava i izvješća i izvršavanje drugih propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Nerezident ne može biti imenovan nositeljem zajedničke djelatnosti, osim u slučaju da su svi supoduzetnici nerezidenti. Ako supoduzetnici ne imenuju nositelja zajedničke djelatnosti, imenovat će ga Porezna uprava.
Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti.
Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti podnosi se do kraja mjeseca siječnja tekuće za proteklu godinu (Obrazac DOH-Z).

Kn20,00 Kupi Download Doniraj

Koji Obrasci do 31.01.?:

Podsjetnik na predaju obrazaca u Poreznu, radniku, članu posade, do 31.01.:

obrazac-ip -ver2019

Obrazac IP
Kn25,00

obrazac-potvrda -ver2019

Obrazac Potvrda
Kn25,00

obrazac-p-ppi -ver2019

Obrazac P-PPI
Kn20,00

obrazac-di -ver2019

Obrazac DI
Kn20,00

obrazac-dpom -ver2019

Obrazac DPOM
Kn25,00

obrazac-epom -ver2019

Obrazac EPOM
Kn25,00

obrazac-doh-z -ver2019

Obrazac DOH-Z
Kn20,00

obrazac-doh -ver2019

Obrazac DOH
Kn50,00

Copyright © bySlavko Ričko, dipl. oec. , 1991.-2020.

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.