UpS

Obrazac ERV

uPsUpS Download Obrazac ERV

obrazac-erv

Obrazac ERV-ver2020

Obrazac ERV - Evidencija o radnom vremenu u excelu za 2020.g. Obrazac ERV je ažuriran i omogucuje nakon unosa mjeseca automatski ispis dana i naziva dana, a vi samo morate unjeti evidenciju radnog vremena. To ste trazili, i dobili. Svakako bi trebali isprobati!

Zašto Vam je potreban Obrazac ERV?

Obrazac ERV - Evidencija radnog vremena u excel formatu za pracenje sati rada zaposlenih sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima (nn 73/2017.), koji se primjenjuje od 01.09.2017.g.i služi kao osnova za prava iz radnog odnosa, obracun i isplatu place sa prvom primjenom za rujan 2017.g. Koliko radnika toliko obrazaca, za svaki mjesec i sve to u dva primjerka. Zamislite voditi to sve rucno!? Zato je tu Obrazac ERV u excelu, da si olakšate život! Preletite Tipkom Tab po Obrascu ERV, koristite za sve radnike. Na kraju mjeseca ispišete, ovjerite i u roku 8 dana predate na obrcun place, eventualno radniku na uvid! Cijena: 50,00 kn bez ogranicenja broja korisnika za izvjestajno razdoblje. Placanje: po predracunu! Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
>>Novcanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poslodavac pravna osoba odnsno kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna poslodavac fizicka: ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan nacin, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu .(cl. 5. Zakona o radu nn 93/2014)<<

Cijena: =50,00 kn Kupi

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi Obrazac ERV-ver2020 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac ERV-ver2020 u excelu na Vaš e-mail!