Obrazac JOPPD

obrazac-joppd
Slika 32. Obrazac JOPPD-ver2024

Obrazac JOPPD-ver2024

Obrazac JOPPD-ver2024 - I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima od 01.01.2024.g., za poduzetnike pravne osobe, obrtnike fizičke osobe dohodaši i dobitaši(slobodna zanimanja, udruge, sportski klubovi, poljoprivredna gospodarstva i ostali koji isplaćuju oporezive i neoporezive primitke. , .... .

​ Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 2013) propisan je novi jedinstveni obrazac JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Taj je obrazac od 01. siječnja 2014. godine zamijenio Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac RSm, Obrazac IP.

Aplikacija Obrazac JOPPD-ver2024 u excelu sadrži:

Ciljana skupina korisnika aplikacije Obrazac JOPPD-ver2024 u excelu su mali i srednji poduzetnici, obrtnici, odvjetnici, bilježnici, novinari, sportaši, umjetnici, liječnici i stomatolozi u privatnoj praksi, poljoprivrednici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji porez na dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, koji podnose obrazac ručno ili iz njega unose podatke u e-poreznu. Obrazac JOPPD-ver2024 usklađen je s posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (nn 143/2023). Moći ćete ga koristiti od 01.01.2024 do 31.12.2024., i popunjavati već za obračun plaća za 12/2023.g., a za isplate u 01.2024.g.
Ne podržava generiranje xml datoteke za preuzimanje podataka putem e-porezne !

Ovisno o kombinaciji oznake osiguranika i oznake primitka, potencijalno se za poslovnu godinu po obvezniku može podnjeti 365 odnosno 366 obrazaca. Nakon što popunite podatke na stranici A od I. do IV.2. unosite podatke na stranici B pojedinačno po osiguranicima i oznaci primitka, tako da se podaci na stranici A automatski izračunaju! Kod popunjavanja podataka o osiguranicima i primicima na stranici B, obavezno šifre birati iz padajućeg menia, da bi stranica A bila ispravno generirana!

Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja na str B, str A se sama popuni, ispišete, ovjerite i predate u nadležnu ispostavu Porezne uprave!

Cijena: =200,00 kn | =27,00 €, bez ogranicenja broja korisnika za poslovnu godinu, za verziju, administraciju radite sami na str.A.   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!. Download Kupi

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac JOPPD-ver2024 u excelu na Vaš e-mail!

Reference

18.01.2021.g. Molim predracun za Obrazac JOPPD-ver2021. , ... Sonja, Velika Gorica
12.01.2021.g. Molim predracun za Obrazac JOPPD-ver2021. ... Mirjana, Konjšina