UpS

Obrazac NK

uPsUpS Download Obrazac NK

obrazac-nk

Obrazac NK-ver2020

Obrazac NK - Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom u excelu pravnih osoba, obrtnika i drugih fizickih osoba u koje se unose podaci o svakom sklopljenom kapitalnom poslu s inozemstvom, te o plaćanjima i naplati po tim poslovima bilo u devizama ili kunama. Obrazac NK generira poslovne knjige u kojima se, u svakoj zasebno, razvrstavaju i evidentiraju sklopljeni kapitalni poslovi s nerezidentima nastali s osnove:

Obrazac dostupan na ekranu i printeru.
Sa svakim unosom generira seažurirani Obrazac NK!.
Cijena: 50,00 kn, bez ograničenja korisnika i broja poslova s inozemstvoma za poslovnu godinu, administraciju radite sami.
Za narudžbu aplikacije zatražite predračun.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja obrasca se ne naplaćuje!.

Zašto Vam je potrebna Obrazac NK?

​Način vođenja , obvezni sadržaj nadzornih knjiga te poslove koje su obveznici dužni evidentirati poropisuje Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom (nn 127/2013) i stupa na snagu od 0101.2014.g. Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestala je važiti Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (nn 145/03).

Ako ne dade zatraženu dokumentaciju i podatke Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, odnosno ako ne vodi na propisani način poslovne knjige o tom poslovanju, novčanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba i novčanom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi. (čl. 63 Zakona odeviznom poslovanju )

Cijena: =50,00 kn Kupi

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi Obrazac NK-ver2020 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac NK-ver2020 u excelu na Vaš e-mail!