UpS

Obrazac OPZ-STAT-1

uPsUpS Download Obrazac OPZ-STAT-1

obrazac-opz-stat1

Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01

Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01 - Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima na dan 31.12.2019.g., sastavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom. Aplikacija Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01 generira:

Obrazac dostupan na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom generira ažurirani obrazac!.
Cijena: 160,00 kn, bez ogranièenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije , administraciju radite sami.
Za narudžbu Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01.xls dostaviti:
- naziv korisnika,
- adresu korisnika,
- OIB korisnika , na kojeg će glasiti predračun putem online narudžbe ispod.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!.

Zašto Vam je potrebna aplikacija Obrasca OPZ-STAT-1?

​Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu Pravilnika smatraju se:
1. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih po Zakonu o PDV-u,
2. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih po OPZ-u.
Obveznici sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 dužni su ga dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna sa stanjem na dan: Obveza predaje OPZ-STAT-1 za obveznika poreza na dobit je do 30.04.2020., a dohotka 28.02.2020. , ukinuta je kvartalna obveza. Obrazac OPZ-STAT-1 ne predaje se Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika Obrasca OPZ-STAT-1 za 2019.g. je ažuriran i redizajniran. Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i pošaljete putem e-porezne! 
Što kazat nego sve pohvale za svaki novi obrazac koji nam ponudite. Velika koristi, bagatelne cijene !

Cijena: =160,00 kn Kupi

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2019.01 u excelu na Vaš e-mail!