Obrazac OPZ-STAT-1

obrazac-opz-stat1
Slika 45. Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2023

Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2023

Obrazac-OPZ-STAT-1 - Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima na dan 31.12.g., sastavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.

​Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu Pravilnika smatraju se:
1. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih po Zakonu o PDV-u,
2. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih po OPZ-u.
Obveznici sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 dužni su ga dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna sa stanjem na dan: Obveza predaje OPZ-STAT-1 za obveznika poreza na dobit je do 30.04., a dohotka 28.02., tekuće za proteklu godinu, ukinuta je kvartalna obveza. Obrazac OPZ-STAT-1 ne predaje se Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2023 u excelu sadrži:

Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2023.xls je ažuriran i redizajniran. Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i pošaljete putem e-porezne! 

Cijena: =160,00 kn | =22,00 €, bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije, administraciju radite sami.   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac-OPZ-STAT-1-ver2023 u excelu na Vaš e-mail!