Obrazac PD-e

>>>Obrazac-PD-e-ver2023-6-0 ---> Upute
U uputama je objašnjeno: zakonski okvir, instalacija odnosno preuzimanje, tko mogu biti korisnici i način korištenja aplikacije.
I. Zakonski okvir
1.  Zakon o porezu na dobit
2.  Pravilnik o porezu na dobit
Osobe koje su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost ili samo za gospodarsku djelatnost, podnose prijavu poreza na dobit za djelatnost za koju su obveznici poreza na dobit i koja se sastavlja prema Zakonu. Ako su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost, uz prijavu poreza na dobit dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka sastavljene po Zakonu o računovodstvu, a ako su obveznici poreza na dobit samo za dio djelatnosti, uz prijavu poreza na dobit dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka koji se sastavljaju prema posebnim propisima ukoliko takva obveza postoji.  Bilanca i Račun dobiti i gubitka koji su dostavljeni u propisanim rokovima FINA radi statističkih i drugih potreba, smatraju se dostavljenima uz prijavu poreza na dobit. Porezna uprava može zatražiti dostavu Bilance i Računa dobiti i gubitka uz prijavu poreza na dobit neovisno o tome što su isti dostavljeni i FINA.  Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. Uz prijavu poreza na dobit podnosi se i bilanca te račun dobiti i gubitka.  Zašto Vam je potreban Obrazac PD - Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 € do 26.540,00 € kaznit će se pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit ako nakon isteka razdoblja utvrđivanja poreza ne utvrdi poreznu obvezu u skladu Zakona ili ne uplati porez u utvrđenoj svoti i u propisanom roku i novčanom kaznom od 260,00 € do 2.650,00 € odgovorna osoba u pravnoj osobi. (čl. 32 Zakona o porezu na dobit)
Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu obavlja Porezna uprava.
II. Instalacija
 
 
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !  !
III. Korištenje aplikacije >>>Obrazac-PD-e-ver2023-6-0
 Apllikacija Obrazac-PD-e-ver2023-6-0 namjenjena je za obračun poreza na dobit I formiranje XML datoteke Obrasca PD za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne
Apllikacija Obrazac-PD-e-ver2023-6-0 usklađena sa posljednjom shemom e-porezne
Obrazac_PD - Obračun poreza na dobit    
Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se Glavni Meni stranica "Obrazac_PD", gdje imate mogučnost unosa podataka o obvezniku i podataka o utvrđivanju porezne osnovice poreza na dobit na Obrascu PD – Prijavi poreza na dobit! 
Korisnik
Na kartici Obrazac_PD unesete (ažurirajte) dozvoljene podatke o poreznom obvezniku, korisniku, i poslovnoj  godini na koju se obračun odnosi.  Na taj način definirali ste parametre za poreznog obveznikaza koji koristite aplikaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Porezni obveznik dužan je za razdoblje za koje utvrđuje poreznu obvezu podnijeti: poreznu prijavu za utvrđivanje porezne osnovice na Obrascu PD – Prijavi poreza na dobit, odnosno poreznu prijavu za utvrđivanje porezne osnovice na Obrascu PD-NN – Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu. Uz prijavu poreza na dobit dostavljaju se financijska izvješća (Bilanca i Račun dobiti i gubitka), a ovisno o iskazanim podacima dostavljaju se i posebni obračun za korištene olakšice i oslobođenja, izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na temelju porezne prijave ako je predujmovima plaćeno više poreza nego što je obračunano u poreznoj prijavi, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva, izvješće o obvezi doprinosa i ostale isprave propisane Pravilnikom i posebnim propisima.​ Kompletan paketDobit za podnošenje Prijave poreza na dobit možete naručiti putem e-mala, kao i ostale obrasce koji se dostavljaju u privitku Obrasca PD uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit..  (Obrazac PD-DOP.xls, Obrazac PD-PO.xls, Obrazac PT.xls)  Porezna prijava dostavlja se u jednom primjerku mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika poreza na dobit. Porezni obveznik koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektroničkim putem u okviru sustava e-porezna na način propisan posebnim propisima, te tehničkim i ostalim uputama. 
Obračun
Nakon što unesete podatke o korisniku, poreznom obvezniku, uneseti broj radnika, poslovnu godinu, podatke o utvrđivanju osnovice, stopu, uneseti plaćeni predujam i obračun je gotov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Izvješća i datoteke
Ova aplikacija generira izvješća i datoteke i to:
Obrazac PD -Prijava poreza na dobit
Nakon što ste obračunali obvezu poreza na dobit možete ispisati Obrazac PD klikom na gumb Ispiši
XML datoteka Obrasca PD
Kad unesete podatke o obvezniku I izvršite obračun poreza na dobit idete na formiranje xml datoteke. Klikom na gumb Izradi XML  otvorit će se prozor za smještaj i imenovanje  xml datoteke za obveznika npr. slavanconsult01.xlm, slavanconsult02.xml itd.
Nakon formiranjaXML datoteke možete je učitati putem sustava e-porezne i poslati u Poreznu upravu
Za poteškoće kod formiranje XML datoteke Obrasca PD provjerite dali ste popunili sva polja u koja možete ući sa tipkom Tab ili kontaktirajte  na e-mail ispod.
Obrazac PDIX
Nakon što ste obračunali obvezu poreza na dobit možete obračunati I  ispisati Obrazac PDIX - Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka prema godinama nastanka u prilogu odnosno zadnje stranice Obrasca PD!
Cijena  
Cijena aplikacije Obrazac-PD-e-ver2023-6-0 iznosi 30,00 € po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju e-sheme Porezne. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predračun:

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Obrazac-PD-ver2023-6-0.xls u excelu na Vaš e-mail!

Upute
Svakako proučite prije upotrebe aplikacije!
Važna napomena:
Nikako ne brisati cijele redove ili stupce.        
Ako pogriješite ispravljajte podatke. 
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr