Obrazac PDV-e

obrazac-pdv-e.png
Slika 52. Obrazac PDV-URA-e-v10.0

Obrazac PDV-URA-e-v10.0

Apikacija Obrazac PDV-URA-e-v10.0 u excelu namjenjena je za prijavu PDV-a - Obrasca PDV i
vođenje Knjiga primljenih (ulaznih) računa - Obrazac U-RA,

obrazac-pdv-ura-e.png
Slika 52a. Obrazac PDV-URA-e-v10.0

generiranje XML datoteke Obrasca PDV i Obrasca U-RA za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne, obveznika poreza na dodanu vrijednost, od 01.01.2023. u €.

Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a i predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu PDV do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (čl. 85. Zakona). Za razdoblja oporezivanja od 01.01. 2019. godine porezni obveznici uz Obrazac PDV, elektroničkim putem podnose i posebnu evidenciju o primljenim računima - Obrazac URA, osim poreznih obveznika koji Obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku (porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH i mali porezni obveznici). Posebna evidencija o primljenim računima identična je Obrascu U-RA i podnosi se kao i Obrazac PDV za obračunsko razdoblje mjesečno / tromjesečno najkasnije do 20. u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja, pojedinačno, putem e-porezne prema propisanoj e-shemi! (čl. 165. i 173. Pravilnika) Ako porezni obveznik u Obrascu PDV nije iskazao pretporez pod točkama III.1., III.2. i III.3. smatra se da je za to razdoblje oporezivanja posebna evidencija o primljenim računima podnesena. Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik u iznosu od 260,00 do 66.360,00 kuna, ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijavu PDV-a, prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze i posebnu evidenciju o primljenim računima ili ako u njoj ne iskaže sve potrebne podatke i novčanom kaznom od 130,00 do 6.630,00 € odgovorna osoba u pravnoj osobi (čl. 85. st. 6., 10. i 11. Zakona o PDV-u).

Aplikacija Obrazac PDV-URA-e-v10.0 generira:

Cijena: =800,00 kn | =106,18 €, bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami.   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Obrazac PDV-URA-e-v10.0 u excelu na Vaš e-mail!

Reference

10.02.2023.g. Poštovani, Iz društva ..... smo prije godinu dana od vas kupili aplikaciju u excelu za prijavu PDV-a i formiranje XML datoteke za učitavanje putem e-porezne. Zbog nedavnih promjena u PDV obrascima, molimo vas ponudu za izradu nove aplikacije za prijavu PDV-a i obrasca U-RA iz koje možemo formirati XML. U prilogu vam šaljem draft obrazaca kako bi trebali izgledati. Lijep pozdrav, ..Poštovani g. Ričko, Želimo Vas obavijestiti da ispravljena verzija radi kako treba. Hvala vam na trudu. Lijep pozdrav,..Dinko