Obrazac SR u excelu

>>>Obrazac-SR-e-ver2023 ---> Upute
U uputama je objašnjeno: zakonski okvir, instalacija odnosno preuzimanje, tko mogu biti korisnici i način korištenja aplikacije.
I. Zakonski okvir
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (nn 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/2017., 90/2018., 32/2020., 62/2020., 117/21., 114/22.)
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe spomeničke rente obavlja Porezna uprava. Troškovi evidencije nadzora, naplate i ovrhe spomeničke rente iznose 5% od naplaćene spomeničke rente.
II. Instalacija  
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !  !
III. Korištenje aplikacije >>>Obrazac-SR-e-ver2023
 Apllikacija Obrazac-SR-e-ver2023 namjenjena je za obračun članarine turističkoj zajednici I formiranje XML datoteke Obrasca SR za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne
Apllikacija Obrazac-SR-e-ver2023 usklađena sa posljednjom shemom e-porezne
ObrazacSR - Glavni meni    
Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se Glavni Meni stranica "ObrazacSR", gdje imate mogučnost unosa podataka o obvezniku i podataka o obračunu spomeničke rente! 
obrazac-sr-e.png
Korisnik
Na kartici ObrazacSR unesete (ažurirajte) dozvoljene podatke o poreznom obvezniku, korisniku, i poslovnoj  godini na koju se obračun odnosi.  Na taj način definirali ste parametre za poreznog obveznikaza koji koristite aplikaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Spomenička renta predstavlja obvezu prikupljanja sredstava fizičkih i pravnih osoba potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara odnosno za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara, a čiju visinu propisuju svojim odlukama gradovi i općine u Republici Hrvatskoj. Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti prema NKD-u:  46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,  47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,  61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa), 64.1 Novčarsko posredovanje, 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,  92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja (čl. 114a. Zakona). Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05% na osnovicu koju čini ukupan prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.
Obračun
Nakon što unesete podatke o korisniku, poreznom obvezniku, uneseti razdoblje obračuna, poslovnu godinu, osnovicu, stopu, uneseti plaćeni predujam i obračun je gotov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Izvješća i datoteke
Ova aplikacija generira izvješća i datoteke i to:
Obrazac SR
Nakon što ste obračunali spomeničku rentu možete ispisati Obrazac SR klikom na gumb Ispiši. Fizičke i pravne osobe dostavljaju podatke za obračun i plaćanje spomeničke renete na Obrascu SR nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu u rokovima podnošenja Porezne prijave do kraja veljače odnosno travnja tekuće godine za prethodhodnu godinu, i plaćanju predujmove tokom godine  u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu, u rokovima za plaćanje predujma poreza na dohodak odnosno poreza na dobit, dok razliku po Obrascu SR uplaćuju u propisanom roku za podnošenje Obrasca SR. Za fizičku i pravnu osobu koja počinje obavljati djelatnost, utvrđivanje predujmova spomeničke rente do prvog podnošenja obračuna poslovnog rezultata utvrđuje Porezna uprava, na način na koji se utvrđuju predujmovi poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit. Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:  ne dostavi podatke za utvrđivanje spomeničke rente na Obrascu SR i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 660,00 eura, fizička osoba obrtnik u iznosu od 130,00 do 1.060,00 eura , fizička osoba u iznosu od 10,00 do 390,00 eura. 
XML datoteka Obrasca SR
Klikom na gumb Izradi XML  otvorit će se prozor za smještaj i imenovanje  xml datoteke za obveznika npr. slavanconsult01.xlm, slavanconsult02.xml itd.
Nakon formiranjaXML datoteke možete je učitati putem sustava e-porezne i poslati u Poreznu upravu
Za poteškoće kod formiranje XML datoteke Obrasca SR provjerite dali ste popunili sva polja u koja možete ući sa tipkom Tab ili kontaktirajte  na e-mail ispod.
Cijena  
Cijena aplikacije Obrazac-SR-e-ver2023 iznosi =50,00 kuna / =7,00 € po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju e-sheme Porezne. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predraćun na e-mail ispod:

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Obrazac-SR-e-ver2023.xls u excelu na Vaš e-mail!

Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr