Obrazac TZ-1

>>>Obrazac-TZ1-e-ver2023.xls
I. Zakonski okvir
Zakon o članarinama u turistićkim zajednicama
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici​
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu​
Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu obavlja Porezna uprava.
II. Instalacija  
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !  !
III. Korištenje aplikacije >>>Obrazac-TZ1-e-ver2023.xls
 Apllikacija Obrazac-TZ1-e-ver2023.xls namjenjena je za obračun članarine turističkoj zajednici I formiranje XML datoteke Obrasca TZ1 za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne
Apllikacija Obrazac-TZ1-e-ver2023.xls. usklađena sa posljednjom shemom e-porezne, a kune su zamjenili euri.
ObrazacTZ    
Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se stranica "ObrazacTZ", gdje imate mogučnost unosa podataka o obvezniku i podataka o obračunu članarine turističkoj zajednici! 
Korisnik
Na kartici ObrazacTZ unesete (ažurirajte) dozvoljene podatke o poreznom obvezniku, korisniku, i poslovnoj  godini na koju se obračun odnosi.  Na taj način definirali ste parametre za poreznog obveznika.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fizičke i pravne osobe dostavljaju podatke za obračun i plaćanje članarine turističkoj zajednici na Obrascu TZ1 nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu u rokovima podnošenja Porezne prijave do kraja veljače odnosno travnja tekuće godine za prethodhodnu godinu, i plaćanju predujmove tokom godine  u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu, u rokovima za plaćanje predujma poreza. 
Obračun
Nakon što unesete podatke o korisniku, poreznom obvezniku, uneseti broj radnika, poslovnu godinu, osnovicu, izabereti stopu, uneseti placeni predujam i obracun je gotov.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Izvješća I datoteke
Ova aplikacija generira izvješća i datoteke i to:
Obrazac TZ1
Nakon što ste obračunali članarinu turističkoj zajednici možete ispisati Obrazac TZ1 klikom na gumb Ispiši
Obrazac TZ1 analitika
Nakon što ste obračunali članarinu turističkoj zajednici možete obračunati i ispisati Obrazac TZ1 analitika. Pravne i fizicke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obracun clanarine na Obrascu TZ 1, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.Još jedan biser od evidencije!
XML datoteka Obrasca TZ1
Klikom na gumb Izradi XML  otvorit će se prozor za smještaj i imenovanje  xml datoteke za obveznika npr. slavanconsult01.xlm, slavanconsult02.xml itd.
Nakon formiranjaXML datoteke možete je učitati putem sustava e-porezne i poslati u Poreznu upravu
Za poteškoće kod formiranje XML datoteke Obrasca TZ1 provjerite dali ste popunili sva polja u koja možete ući sa tipkom Tab ili kontaktirajte  na e-mail ispod.
Cijena:   =100,00 kuna | =14,00 € bez ograničenja za e-shemu
   Download
   Doniraj  
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr