Obrazac NO1

obrazac-no1
Slika 45. Obrazac NO1

Obrazac NO1-ver2020

Obrazac NO1-ver2020 - Obračun neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine u excelu. Obrazac NO1 sastavlja se I uručuje radniku u slučaju neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine i ima svojstvo ovršne isprave.

Sukladno čl. 7., st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (nn 32/2015., 102/2015., 35/2017.), ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. Pravilnika, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, kao i podatak o danu dospjelosti otpremnine, a koji ima svojstvo ovršne isprave. Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1) Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate radniku!