Obrazac NP1

obrazac-np1
Slika 46. Obrazac NP1

Obrazac NP1-ver2020

Obrazac NP1-ver2020 - Obračun neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće u excelu. Obrazac NP1 sastavlja se I uručuje radniku u slučaju neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće i ima svojstvo ovršne isprave.

Sukladno čl. 7., st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (nn 32/2015., 102/2015., 35/2017.), ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene naknade plaće, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, kao i podatak o danu dospjelosti otpremnine, a koji ima svojstvo ovršne isprave. Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće (obrazac NP1) Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate radniku!