Doniraj

Obrazac PD-KID

obrazac-pd-kid
Slika 53. Obrazac PD-KID-ver2023

Obrazac PD-KID-ver2023

Obrazac PD-KID-ver2023 - Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva u excelu.

Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva za razdoblje od___ do___ – Obrazac PD-KID sastavni je dio Pravilnika o porezu na dobit, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2019. godine i nadalje. Podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID) koja se uključuje u poreznu osnovicu (čl. 39.b Pravilnika) dostavljaju se na obrascu »Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva za razdoblje od____ do____« – Obrazac PD-KID (čl. 46. st. 2. Pravilnika). Ukoliko se temeljem podataka iz čl. 39.b st. 1. i 2., a sukladno čl. 30.b st. 1. Zakona o porezu na dobit, utvrdi postojanje kontroliranog inozemnoga društva, porezni obveznik je obvezan uz prijavu poreza na dobit dostaviti Obrazac PD-KID nadležnoj ispostavi Porezne uprave u svhu porezne prijave za obračun poreza na dobit. Sadržaj Obrasca PD-KID propisan je čl. 39.c Pravinika o porezu na dobit. Podaci u Obrascu PD-KID iskazuju se u kunama primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na zadnji dan poreznog razdoblja.​ Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate u nadležnu ispostavu Porezne uprave!

Cijena: =50,00 kn | =7,00 €, bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac PD-KID-ver2023 u excelu na Vaš e-mail!