Obrazac PT

obrazac-pt
Slika 67. Obrazac PT-ver2023

Obrazac PT-ver2023

Obrazac PT sastavlja se kod prijave poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobit i podnos se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez po tonaži broda.

Prijava poreza po tonaži broda (Čl. 46.a) – Obrazac PT-ver2023 sastavni je dio Pravilnika o porezu na dobit , a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. godine i nadalje.

​Porez po tonaži broda umjesto poreza na dobit mogu plaćati porezni obveznici pod uvjetima i na način propisan čl. 429. do 429.i Pomorskog zakonika te Pravilnikom o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda. Obveznik poreza po tonaži broda dužan je u skladu s čl. 429.g Pomorskog zakonika podnijeti prijavu poreza po tonaži broda za porezno razdoblje i platiti porez po tonaži broda u roku u kojemu podnosi prijavu. Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza po tonaži broda je kalendarska godina. Prijava poreza po tonaži broda podnosi se na Obrascu PT – Prijava poreza po tonaži broda. Obrazac PT podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez po tonaži broda. Uz Obrazac PT porezni obveznik u svrhu uračunavanja plaćenog poreza u inozemstvu dostavlja vjerodostojne isprave i dokaze o plaćenom porezu po tonaži broda odnosno istovrsnom porezu u inozemstvu, a koji se odnosi na brodove za koje podnosi poreznu prijavu. Plaćeni porez u inozemstvu uračunat će se sukladno čl. 429.g Pomorskog zakonika, najviše do iznosa tuzemnog poreza po tonaži broda utvrđenog za određeni brod. Ukoliko obveznik poreza po tonaži broda obavlja i druge djelatnosti za koje nije utvrđena mogućnost plaćanja poreza po tonaži broda u skladu s Pomorskim zakonikom, porezni obveznik je dužan sukladno čl. 429.a Pomorskog zakonika osigurati posebno porezno knjigovodstveno praćenje za te djelatnosti, te utvrditi obvezu poreza na dobit i predati prijavu poreza na dobit – Obrazac PD.
Prijava poreza po tonaži broda – Obrazac PT sadrži podatke o poreznom obvezniku, naziv ili ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, popis brodova prema rješenju ministarstva nadležnog za pomorstvo, ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave – poreznog obveznika / opunomoćenika / ovlaštenog poreznog savjetnika, porezno razdoblje, nadležna ispostava Porezne uprave, nadnevak i potpis osobe koja je prijavu primila. U Prijavu poreza po tonaži broda – Obrascu PT upisuju se podaci o brodovima i jahtama i izračun porezne obveze prema uputama u samom obrascu.

Obrazac PT-ver2023-xls sadrži:

Cijena: =50,00 kn | =7,00 €, bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije, administraciju radite sami.   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac PT-ver2023 u excelu na Vaš e-mail!