Pausalist

pausalist.png
Slika 88. Pausalist-ver2020

Pausalist-ver2020

Aplikacija u excelu za vođenje poslovanja pausalista obveznika paušalnog oporezivanja porezom na dohodak: obrtnici, poljoprivredna gospodarstva, ..., koji porez plaćaju u paušalnom iznosu..

Aplikacija Pausalist-ver2020 za samostalne djelatnosti obrta čl. 29. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz čl. 29. st. 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati generira evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja .

Aplikacija Pausalist generira:

prema Uputama u aplikaciji! Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i printeru. Aplikacija sa svakim unosom ispisuje ažuriran izvješća!.

Cijena: =760,00 kn | =100,87 € bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!. Download Kupi

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Pausalist-ver2020 u excelu na Vaš e-mail!