UpS

Pausalist

uPsUpS Download Pausalist

pausalist

Pausalist-ver2019.01

Aplikacija u excelu za vođenje poslovanja pausalista obveznika paušalnog oporezivanja porezom na dohodak: obrtnici, poljoprivredna gospodarstva, ..., koji porez plaćaju u paušalnom iznosu..

Aplikacija Pausalist generira:

Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom ispisuje ažuriran izvješća!.
Cijena: 760,00 kn bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.

Zašto Vam je potrebna aplikacija Pausalist?

Za samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati generira evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja .

Cijena: =760,00 kn Kupi Download

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi aplikaciju Pausalist-ver2019.01 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Pausalist-ver2019.01 u excelu na Vaš e-mail!