UpS

Placa

uPsUpS Download Placa

placa

Placa-ver2020.20

Apikacija Placa namjenjena je za obračun plaća fizičkih i pravnih osoba d.o.o., j.d.o.o. samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, .... . Aplikacija Placa generira:

Svi obračuni dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom generira ažurirane obračune!.
Cijena: 370,00 kn, bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami na kartici Korisnik.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!.

Zašto Vam je potrebna aplikacija Placa?

Apikacija Placa izrađena u excelu namjenjena je za obračun plaća fizikih i pravnih osoba od 01.01.2020.g., kao što su d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, liječnici, odvjetnici, bilježnici i druga slobodna zanimanja, obiteljska gospodarstva, privatne osobe, ostale nespomenute koji isplaćuju plaće. Ako imate aplikaciju Placa, izvršite administraciju na kartici Korisnik i spremni ste preuzeti obračun plaća poreznog obveznika!

Cijena: =370,00 kn Kupi Download

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi aplikaciju Placa-ver2020.20 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Placa-ver2020.20 u excelu na Vaš e-mail!