Placa

placa
Slika 88. Placa-ver2022

Placa-ver2022

Apikacija Placa namjenjena je za obračun plaća fizičkih i pravnih osoba d.o.o., j.d.o.o. samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, .... . Apikacija Placa izrađena u excelu namjenjena je za obračun plaća fizikih i pravnih osoba d.o.o., j.d.o.o. samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja (liječnici, odvjetnici, bilježnici i druga slobodna zanimanja), poljoprivrede i šumarstva (obiteljska gospodarstva), privatne osobe, ostale nespomenute koji isplaćuju plaće), od 01.01.2022.g. Ako imate aplikaciju Placa, izvršite administraciju na kartici Korisnik i spremni ste preuzeti obračun plaća poreznog obveznika! Aplikacija Placa generira:

Nadogradnja aplikacije Placa-ver2022-eur - od 05.09.2022.
Dvojno iskazivanje pri isplati plaće i drugih iznosa koji se isplaćuju radniku (čl. 52. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (nn 57/2022., 88/2022.)).
U razdoblju dvojnog iskazivanja iz čl. 43. st. 1. Zakona poslodavac je dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
- izvršena je nadogradnja aplikacije za dvojno iskazivanje u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije za sljedeće svote:
- bruto plaća
- doprinosi iz
- doprinosi na
- porez i prirez
- neto plaća
- nanade
- obustave
- iznos za isplatu
Plaća za prosinac 2022., za isplatu u siječnju 2023. godine, poslovni je rashod 2022. mora biti obračunana u eurima, a samo neto iznos treba u ispravi o plaći iskazati dvojno: u eurima i kunama. Obrazac JOPPD u siječnju 2023. dostavljat će se Poreznoj upravi s financijskim podacima iskazanima u eurima. Zato je nadogradnja aplikacije napravljenja prema naprijed navedenom!

Minimalna placa u RH

minimalna-placa
Slika 89. Minimalna placa u RH

Novo kod obračuna plaće - od 01.01.2021.?
- uveden je obračun poreza na dohodak po stopi od 20% od mjesečne porezne osnovice do visine 30.000,00 kuna i po stopi od 30% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna.
- povećane su osnovice za obvezna osiguranja
- Minimalna plaća povećana je na 4.250,00 kn (nn 119/2020)
- Puno općina i gradova promjenilo je stope prireza ili uvele prirez kao rezultat naprijed opisanih promjena!

Novo kod obračuna plaće - od 01.01.2020.?
- povećan je osobni odbitak na 4.000,00 kn i koeficjent osnovnog odbitka na 1,6, osnovica osobnog odbitka se nije mijenjala, tako da odbici s osnova uzdržavanih članova ostaju nepromjenjeni Još jedna od podvala ili demografskih mjera zakonodavca!
- uvedeno je smanjenje poreza i prireza za mlade do 25 g. 100% I od 25 g. - 30 g. 50%, - uplaćeni porez I prirez vraća se poreznom obvezniku na kraju godine
- Puno općina i gradova promjenilo je stope prireza ili uvele prirez kao rezultat naprijed opisanih promjena!
- povećane su osnovice za obvezna osiguranja
- Minimalna plaća povećana je na 4.062,51 kn (nn 106/2019)

Novo kod obračuna plaće - od 01.01.2019.?
- uveden je obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaća) po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 30.000,00 kuna i po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna.
- ukinut doprinos u slučaju nezaposlenosti od 1,7%, ukinut doprinos za ZZNR od 0,5% I povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%
- Puno općina i gradova promjenilo je stope prireza ili uvele prirez kao rezultat naprijed opisanih promjena!
- povećane su osnovice za obvezna osiguranja
- Minimalna plaća povećana je na 3.750,00 kn

Cijena: =370,00 kn | =49,11 €, bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja se ne naplaćuje!. Download Kupi

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i aplikaciju Placa-ver2022 u excelu na Vaš e-mail!

Reference

14.03.2020.g. poštovani ako imate posebno obracun otpremnine, obracun neiskorištenog godišnjeg odmora te obracun ugovora o honoraru molila bih vas da mi pošaljete ponudu hvala s poštovanjem,...Nuna, Zagreb
12.03.2020.g. Poštovani, Molim Vas predracun za placu za 2020. Hvala Lp,...Vesna, Čakovec