UpS

PosPlan

uPsUpS Download PosPlan

pos-plan

PosPlan-ver3.00

Apikacija PosPlan-ver3.00.xls u excelu namjenjena je izradi poslovnih planova prema zahtjevu investitora. Struktura aplikacije PosPlan-ver3.00.xls:

Sva poglavlja i dokumenti ovog poslovnog plana predstavljaju poslovnu tajnu odnosno povjerljivu informaciju. (Preporuča se natjecatelju da prilikom izrade IPP-a -IRCRO Poslovni plan, ovu napomenu ugradi u tekst )

Kompletan poslovni plan dostupan je na ekranu i printeru u A4 formatu.
Aplikacija sa svakom izmjenom podataka o projektu generira ažurirane financijske pokazatelje projekta!.
Cijena: 800,00 kn, za verziju, administraciju radite sami.
Aplikacija nije ograničena na broj korisnika niti poslovnu godinu,
Sa aplikacijom dobivate password , da možete mijenjati strukturu poslovnog plana prema pojedinačnim zahtjevima, Vašoj narudžbi i uputama u samoj aplikaciji. Postoji mogučnost nadogradne aplikacije za izračun financijskih elemenata Imate mogučnost dodavanja svojih elemenata i eventualnih dodatnih izračuna.
Za narudžbu aplikacije PosPlan-ver3.00.xls dostaviti:
- naziv korisnika,
- adresu korisnika,
- OIB korisnika , na kojeg će glasiti predračun putem online narudžbe ispod.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vas e-mail u .zip formatu!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!.

Kn800,00 Kupi Download ver1.0, ver2.0, ver2.3, ver3.0 Doniraj

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz i drugie koji planiraju investicije i razvoj, odnosno apliciranje ne neku od mjera EU fondova. Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu.

Kn >=1.000,00 kn Kupi Doniraj

Zašto Vam je potrebna aplikacija PosPlan?

Imaš ideju, znaš podatke, stiskaš tipku Tab popunjavaš bijela polja, zasjenjena se sama popune i Vaš poslovni plan je TU!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.