Sezonac

>>>Sezonac-ver2022 ---> Upute
U uputama je objašnjeno: zakonski okvir, instalacija odnosno preuzimanje, tko mogu biti korisnici i način korištenja aplikacije za obračun i isplata naknade privremenim sezonskim radnicima u poljoprivredi (4033).
I. Zakonski okvir
Zakon o porezu na dohodak 
Pravilnik o porezu na dohodak 
ZAKON O DOPRINOSIMA
PRAVILNIK O DOPRINOSIMA 
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
 
Poslodavac ima sljedeće obveze:  
1. Kupiti vrijednosne kupone za privremene ili povremene sezonske radnike koje zapo{ljava. U cijeni vrijednosnog kupona uračunani su obvezni doprinos obračunani na dnevnu osnovicu. 
2. Svakog radnog dana, a prije početka rada, sa sezonskim radnikom sklopiti ugovor i uručiti mu vrijednosni kupon.
3. Obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i pripadajući prirez po osnovi primitaka koje je poslodavac isplatio ili dao sezonskom radniku na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi.
4. Nadležnoj ispostavi Porezne uprave do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak isplaćen, ili najkasnije sljedeći dan podnijeti Obrazac JOPPD 
5. Na kraju godine sezonskim radnicima kojima su isplatili primitke od kojih se utvr|uje drugi dohodak dati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, postotku i iznosu priznatih izdataka pri isplati, svoti dohotka, nadnevku uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i svoti neto isplate. 
Radnik zaposlen na privremenim, odnosno povremenim (sezonskim) poslovima dužan je najkasnije na kraju godine radi utvrđivanja staža osiguranja dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podatke o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te godine. Na osnovi tih podataka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje evidentira svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju.  Sezonski radnicii po toj osnovi nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, pod uvjetom da su predujmovi poreza na drugi dohodak i propisani prirez plaćeni u skladu sa zakonskim odredbama i da nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak po ostalim izvorima. Ako podnesu godišnju poreznu prijavu obvezni su u njoj iskazati ukupni dohodak što su ostvarili u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka.
II. Instalacija
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !
III. Korištenje aplikacije >>>Sezonac-ver2022  
Apikacija Sezonac-ver2022 izrađena u excelu namjenjena je za obračun I isplatu naknade privremenim sezonskim radnicima u poljoprivredi . Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se kartica drugiDohodak gdje putem tipke Tab popunite dozvoljena polja, ispiše i Vaš obračun je gotov.
Isprave
Ova aplikacija generira ispravu Obračun isplate drugog dohotka A4 formata s mogućnošću prikaza na ekranu ili printeru. 
3Oporezivo
Oznaka I opis primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Cijena  
Cijena aplikacije Sezonac-ver2022 iznosi =200,00 kn | =26,55 € po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predračun na e-mail ispod:
Upute
Svakako proučite prije upotrebe aplikacije!
Važna napomena:
Nikako ne brisati cijele redove ili stupce.        
Ako pogriješite ispravljajte podatke. 
Obratite pozornost na male crvene trokutiće(komentare) na kartici drugiDohodak, gdje su dodatne upute o obračunu!
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr