UpS

udrugaDuO

uPsUpS Download udrugaDuO

udruga-duo

udrugaDuO-ver2019.11

Apikacija udrugaDuO-ver2019.11.xls namjenjena je za vođenje dvojnog knjigovodstva udruga za izvještajno razdoblje 2014.- 2020. u excelu. Aplikacija udrugaDuO je optimizirana za MS Office preporuka do ver2007 i generira:

Svi izvještaji i poslovne knjige dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom generira ažurirane poslovne knjige i izvješća!.
Cijena: 760,00 kn, bez ogranicenja broja korisnika , broja računala i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami na obrascu RNO.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!.

Cijena: =760,00 kn Kupi Download Doniraj

Izrada financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (udruga)

Posvetite se osnovnoj djelatnosti i neka Vam to naprave profesionalci!
Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail i to:
- dnevnik
- glavna knjiga
- Bruto bilanca
- financijski izvještaj
- Obrazac Neprof6.xls
- zipane isprave temeljem kojih su napravljena knjiženja.
Na Vama je da snimite na medij i predate u FINU ili eventualno ispišete, i predate ostalim zainteresiranim korisnicima.

Cijena: =800,00 kn, Izrada polugodišnjeg izvještaja do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika. Kupi

Cijena: =1.600,00 kn, Izrada godišnjeg izvještaja do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika. Kupi

Placanje: po predracunu!
- 50% avans po dostavi isprava
- ostatak po računu i dostavi izvješća!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.

Zašto Vam je potrebna aplikacija udrugaDuO?

Sve neprofitne organizacije (udruge) osnovane nakon 01.01.2009. godine moraju voditi knjigovodstvo po nacelu dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva, sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedece tri godine neovisno o visini prihoda i imovine. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novcanog racunovodstvenog nacela ako je: vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.
Kaje financijske izvještaje obavezno sastavljaju i podnose neprofitnih organizacija (udruge)?
Sve neprofitne organizacije (udruge) obveznici vodenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju i predaju financijske izvještaje (nn 31/2015, 66/2017) za razdoblja: - od 01.01. do 30.006. u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja, - za poslovnu godinu u roku od 60 dana po isteku izvještajnog razdoblja na obrascima Obrazac BIL-NPF, Obrazac PR-RAS-NPF, Obrazac S-PR-RAS-NPF. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu G-PR-IZ-NPF i predaje ga u roku od 60 dana od isteka poslovne godine i bilješke. Financijski izvještaji predaju se u FIN-u kao objedinjeni Obrazac Neprof5bg, a može se preuzeti sa stranica FINA-e i popuniti ga temeljem izvještaja i poslovnih knjiga koje Vam daje aplikacija udrugaDuO.
Udruge obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima udruga (neprofitnih organizacija) PR-RAS-NPF za izvještajno razdoblje 01.01. do 30.06.g. i predaju na objedinjenom obrascu Neprof6.xls u roku 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja odnosno do 30.srpnja , u bilo koju poslovnicu FINA-e. Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja (knjigovodstvenih promjena), umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti.
Kako neoporezivo isplatiti dnevnicu i upotrebu automobila vanjskom suradniku udruge?
Neprofitna organizacija - Udruga može primitke po osnovi izvršenih službenih putovanja za potrebe udruge (dnevnice, prijevozne troškove, korištenja privatnog automobila, troškove nocenja ..) isplatiti fizickim osobama bez obracunatog poreza na dohodak do propisanih iznosa, ako ne ostvaruju primitke po osnovi placa ili drugog dohotka u udruzi, na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava. Isplate troškova službenog puta treba iskazati na Obrascu JOPPD (šifra 17 do 19 pod 15.1. str. B), do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i udrugaDuO-ver2019.11 u excelu na Vaš e-mail!