udrugaDuO

udruga-duo
Slika 90. udrugaDuO-ver2021

udrugaDuO-ver2021

Apikacija udrugaDuO-ver2021.xls namjenjena je za vođenje dvojnog knjigovodstva udruga za izvještajno razdoblje 2021.- 2027. u excelu.

Sve neprofitne organizacije (udruge) osnovane nakon 01.01.2009. godine moraju voditi knjigovodstvo po nacelu dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva, sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedece tri godine neovisno o visini prihoda i imovine. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novcanog racunovodstvenog nacela ako je: vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.

Aplikacija udrugaDuO je optimizirana za MS Office preporuka do ver2007 i generira:

Svi izvještaji i poslovne knjige dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom generira ažurirane poslovne knjige i izvješća!.

Cijena: =760,00 kn | =100,87 €, bez ogranicenja broja korisnika , broja računala i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami na obrascu RNO.   Narudžba: putem online narudžbe ispod.   Placanje: po predracunu!   Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.   Održavanje: za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!. Download Kupi

Izrada financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (udruga)

Posvetite se osnovnoj djelatnosti i neka Vam to naprave profesionalci!

Kaje financijske izvještaje obavezno sastavljaju i podnose neprofitnih organizacija (udruge)?
Sve neprofitne organizacije (udruge) obveznici vodenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju i predaju financijske izvještaje (nn 31/2015, 66/2017) za razdoblja: - od 01.01. do 30.006. u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja, - za poslovnu godinu u roku od 60 dana po isteku izvještajnog razdoblja na obrascima Obrazac BIL-NPF, Obrazac PR-RAS-NPF, Obrazac S-PR-RAS-NPF. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu G-PR-IZ-NPF i predaje ga u roku od 60 dana od isteka poslovne godine i bilješke. Financijski izvještaji predaju se u FIN-u kao objedinjeni Obrazac Neprof5bg, a može se preuzeti sa stranica FINA-e i popuniti ga temeljem izvještaja i poslovnih knjiga koje Vam daje aplikacija udrugaDuO.
Udruge obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima udruga (neprofitnih organizacija) PR-RAS-NPF za izvještajno razdoblje 01.01. do 30.06.g. i predaju na objedinjenom obrascu Neprof6.xls u roku 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja odnosno do 30.srpnja , u bilo koju poslovnicu FINA-e. Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja (knjigovodstvenih promjena), umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti.

Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail i to:
- dnevnik
- glavna knjiga
- Bruto bilanca
- financijski izvještaj
- Obrazac Neprof6.xls
- zipane isprave temeljem kojih su napravljena knjiženja.
Na Vama je da snimite na medij i predate u FINU ili eventualno ispišete, i predate ostalim zainteresiranim korisnicima.

Kako neoporezivo isplatiti dnevnicu i upotrebu automobila vanjskom suradniku udruge?
Neprofitna organizacija - Udruga može primitke po osnovi izvršenih službenih putovanja za potrebe udruge (dnevnice, prijevozne troškove, korištenja privatnog automobila, troškove nocenja ..) isplatiti fizickim osobama bez obracunatog poreza na dohodak do propisanih iznosa, ako ne ostvaruju primitke po osnovi placa ili drugog dohotka u udruzi, na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava. Isplate troškova službenog puta treba iskazati na Obrascu JOPPD (šifra 17 do 19 pod 15.1. str. B), do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Cijena: =800,00 kn | =106,18 €, Izrada polugodišnjeg izvještaja do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn | =0,04 €/stavka dnevnika. Kupi
Cijena: =1.600,00 kn | =212,36 €, Izrada godišnjeg izvještaja do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn | =0,04 €/stavka dnevnika. Kupi
Placanje: po predracunu!
- 50% avans po dostavi isprava
- ostatak po računu i dostavi izvješća!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i udrugaDuO-ver2021 u excelu na Vaš e-mail!

Reference

28.06.2021.g. Narucio bi aplikaciju za Udrugu - dvojno knjigovotstvo. "Apikacija udrugaDuO-ver2021.xls" ,...Branko
04.02.2021.g. Poštovani, molim ponudu za program verzija 2021. godina. Hvala i lp, ... Željko
16.03.2020.g. Poštovani, Možete mi poslati ponovo ponudu za udrugaDuO. LP,...Boris