Aplikacija za vođenje Financijskog knjigovodstva

financijskoFinancijsko

Aplikacije u excelu za vođenje financijskog knjigovodstva po načelu dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva    Ažurirano: 07.08.2015.g.

Korisnici apliakcije Financijsko u excelu:

 1. mali poduzetnici,
 2. obrtnici obveznici poreza na dobit,
 3. slobodna zanimanja obveznici poreza na dobit,
 4. neprofitne organizacije (stambene zgrade, sportski klubovi, političke stranke
 5. i ostali profitni i neprofitni subjekti koji vode dvojno (dvostavno) knjigovodstvo.

Aplikacija Financijsko kreira poslovne knjige i izvješća:

 1. Kontni plan

 2. Kartice glavne knjige

 3. Dnevnik

 4. Bruto bilanca

 5. Godišnji izvještaj

Upute za rad nalaze se u samoj aplikaciji. Sve poslovne knjige i izvještaji mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istog u neki drugi format. Aplikacija Financijsko dozvoljava knjiženja do 30000 stavaka dnevnika godišnje uz mogučnost proširenja kapaciteta aplikacije prema potrebi korisnika.

Aplikacija Financijsko vezana je za korisnika bez ograničenja poslovne godine! Poslovnu godinu otvarate sami!

Održavanje aplikacije se ne naplaćuje.

Za narudžbu aplikacije Financijsko dostaviti podatke o korisniku:

 • naziv,

 • adresa,

 • OIB

na e-mail sricko@gmail.com.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim podacima o korisniku!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

Reference:

08.03.2017. g. Pozdrav Slavek, nastavno na tel. razgovor molim da nam pošaljete program za financijsko i obracun place za 2017. i racun. ...Ana

07.03.2017.g. Poštovani, Na osnovu razgovora šaljem narudžbu: KPI, URA, IRA za 2017 g i aplikaciju Financijsko u excelu. ...Desanka

30.01.2012.g. Šaljemo Vam uplatnicu za Financijsko knjigovodstvo u excelu .......Kata

Želiš znati više:

Financijsko knigovodstvo --> Zakonski okvir u RH za vođenje financijskog knjigovodstva reguliran je sljedećim propisima: Zakon o računovodstvu (nn 134/2015, 78/2015), Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja - HSFI (nn 86/2015), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (nn 95/2016., 96/2015. - primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 01.01.2016.g. ili kasnije., 130/2010. , 38/2008.), Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (nn 1/2016.), Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih i zvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (nn 1/2016.), Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (nn 1/2016.), Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja (nn 1/2016.), Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (nn 1/2016.), ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA (nn 75/2016., 87/2016.), Međunarodni Računovodstveni Stansardi (MRS-ovi) (nn MRS-ovi, 36/1993, 47/1995, 65/1996, 39/1997, 3/1999, 25/1999, 148/1999, 2/2000, 61/2006, ), Medunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) (nn 61/2006, 140/2006, 140/2006, Tumačenja, 30/2008, 18/2010, 18/2010, 65/2010, 65/2010, 45/2013, ), Zakon o reviziji( nn 2005).
Zadaća financijskog knjigovodstva je da prati stanje i kretanje svih sredstava i izvora sredstava, prihoda i rashoda (od 0 do 9). Financijsko knjigovodstvo se iskljućivo vodi u službi računovodstva. Knjigovođa za obavljanje ovih poslova mora imati SSS i godinu dana prakse. Datoteku (kartoteku) financijskog knjigovodstva oblikujemo prema pripremljenom kontnom planu. Kontiranje se vrši na orginalnim knjigovodstvenim ispravama. Isprave za vođenje financijskog knjigovodstva su: Statusna dokumentacija, Blagajnički dnevnik s prilozima, Isprave žiro-računa s prilozima, Ulazni računi, Izlazni računi, Temeljnice za kniženje i ostale isprave po potrebi.