Aplikacije za vođenje knjigovodstva neprofitnih organizacija

Korisnici --> aplikacija za vođenje knjigovodstva neprofitnih organizacija mogu biti: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.

udruga-duo udrugaDuO    Ažur.: 09.03.2016.g.

Aplikacija udrugaDuO u excelu za vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva udruga sadrži: Glavni meni, Knjiženje, Dnevnik, Glavna knjiga, Bruto bilanca, Financijski izvještaj, Kontni plan, Upute. Aplikacija udrugaDuO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaDuO dostaviti: naziv udruge, adresu udruge, OIB udruge i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail email sricko@gmail.com i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

udruga-uno udrugaUnO    Ažur.: 09.02.2016.g.

Aplikacija udrugaUnO u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga sadrži: Obrazac RNO - Prijava u registar neprofitnih organizacija, Obrazac RNO-P - Prijava promjena u registru neprofitnih organizacija, Obrazac PiRu - Knjiga prihoda i rashoda, Obrazac pPiRu - Pregled prihoda i rashoda po kategorijama definiranih temeljem pozicija propisanih financijskih izvješca, Obrazac PrPiRu - izvješce o pregledu prihoda i rashoda, Poslovne promjene - analiticki rasclanjuju pojedine kategorije prihoda i rashoda, Upute. Aplikacija udrugaUnO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaUnO dostaviti: naziv udruge, adresu udruge, OIB udruge i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail email sricko@gmail.com i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

zgrada Zgrada     Ažur.: 06.03.2014 

Aplikacija Zgrada u excelu za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada jednim unosom generira sljedeće poslovne knjige i izvješća: Dnevnik, Kartice glavne knjige - na kraju godine dostavljaju se svakom vlasniku stana iz kojih je vidljivo koliko im je zaduženje, a koliko uplata s osnovi zajedničke pričuve, Bruto bilancu, Godišnji izvještaj - podnosi se jednom godišnje suvlasnicima zgrada, a sadrži podatke i informacije o dosadanjim ulaganjima zajedničkih djelova zgrade, stanju potraživanja za obaveznu pričuvu po stanovima, stanju sredstava na žiro-računu i blagajni, stanju tekućih rashoda i eventualnih prihoda. Služi kao podloga za donošenje godišnjeg plana za narednu godinu, kao i za donošenje odluke o eventualnom utuživanju nenaplaćenih potraživanja itd. Kod izrade izvještaja korisnik sam bira konta koja želi staviti i prikazati u izvještaju, Kontni plan, Upute. Sve poslovne knjige i izvješća mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istih u neki drugi format. Aplikacija je vezana za stambenu zgradu. Temeljem Bruto bilance i kartica glavne knjige otvaraju se poslovne knjige odnosno početna stanja u financijskom knjigovodstvu za sljedeću godinu. Za narudžbu aplikacije dostavite: naziv poreznog obveznika, adresu poreznog obveznika, OIB poreznog obveznika. Isporuka u roku tri (3)dana, po uplati i dostavljim korisničkim podacima, na Vaš e-mail! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

Uvjeti-korištenjaReference               gruntZnati-kako - Želiš znati više