Aplikacije za vođenje jednostavnog knjigovodstva

Poslovanje obrtnika

pausalist Pausalist    Ažur.: 04.02.2017.g.

Aplikacija Pausalist u excelu za vođenje poslovanja paušalista, temeljem unesenih i ažuriranih podataka o korisniku u Obrazac RPO, Obrazac RPO-1, Obrazac RPO/A, Obrazac RPO/B, ažuriranih podataka o Robi, Komitentima pruža mogučnost, u vremenima fiskalizacije izdavanje gotovinskih računa a4 formata, gotovinskih računa a5 formata, bezgotovinskih račune a4 formata bezgotovinskih račune a5 formata, kronološkim redom po jedinstvenom broju računa poštujući načelo sljednosti, knjiženje istih u propisane evidencije prometa, Obrazac KPR, Obrazac EP, kreira propisana izvješća, Obrazac PO-SD, a sve prema Uputama u sastavu aplikacije. Knjigovođa može biti bilo koji paušalist korisnik aplikacije Pausalist. Aplikacija Pausalist je dostupna po ispod navedenim uvjetima što je potrebno navesti kod narudžbe. Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

Ažur: 04.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr

kpi52 KPI52      Ažur.: 24.12.2015.g.

Aplikacija KPI52 - Knjiga primaitaka i izdataka u excelu obrtnika, poljoprivrednika, slobodnih zanimanja do 52 stranice ili 1500 stavaka. Jednim unosom do potrebnih podataka. Za administraciju KPI52 dostaviti: naziv, adresu, OIB poreznog obveznika za poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti. Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

obrtnik obrtnikVan    Ažur.: 05.02.2017.g.

Aplikacija u excelu obrtnikVan za vođenje knjigovodstva obrtnika, liječnika, odvjetnika, OPG-a, obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a. Aplikacija obrtnikVan vezana je za korisnika, bez ograničenja poslovne godine. Otvaranje poslovne godine možete napraviti sami ili u dogovoru uz simboličnu naknadu. Održavanje aplikacije obrtnikVan se ne naplaćuje, radi besprijekorno. Zakonski okvir propisan je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Knjigovođa može biti bilo koji obveznik, ako koristi aplikaciju obrtnikVan! Isprave ovog knjigovodstva su ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave, izvodi žiro-računa, isprave o plaćama i ostalo. Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju obrtnikVan izrađenu u excelu. Aplikacija obrtnikVan za vođenje poslovnih kniga obveznika poreza na dohodak van sustava PDV-a generira propisane poslovne knjige i to: Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac TO do 1000 stavaka godišnje po knjizi, s mogučnošću proširenja na zahtjev. Za administraciju aplikacije obrtnikVan dostaviti: naziv poreznog obveznika, adresu poreznog obveznika, OIB poreznog obveznika. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

Ažur: 05.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr

fakturiranje Fakturiranje     Ažurirano: 06.07.2014.g.

Knjigovodstveni program za fakturiranje u excelu. Korisnici aplikacije Fakturiranje mogu biti: trgovačka društva, komanditna društva, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, trgovac pojedinac, inozemni osnivač, ustanova, zajednica ustanova, obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo, privatna osoba, ostali nespomenuti kojoi izdaju ili imaju namjeru izdavati komercijalno financijske isprave. Glavni meni aplikacije sadrži podmenie: Fakturiranje, Isprave, Obrazac IRA, Komitenti, Roba, Upute. Aplikacija je dostupna za poslovnu godinu i korisnika u dvije verzije Fakturiranje_ver1.0. i Fakturiranje_ver1.0U. po narudžbi, te generira sljedeće, komercijalno-financijske Isprave, Poslovne knjige i izvješća: Računi, Predračuni, Obavjesti o knjiženju, Zapisnici, Ponude, Narudžbenice. Sve potrebne isprave i poslovne knjige na dohvat ruke. Isprave mogu imati tip R-1, R2 ili bez. Aplikacija omogučava knjiženje isprava u prikladnu knjigu IRA i pregledavanja po poreznim tarafama, stopama, kupcima, ispravama itd., a možete je samo ispisati. Aplikacija ima jedinstveni brojač isprava tako da može komercijalistima poslužiti kao urudžbeni zapisnik, naravno ako sve isprave knjižite. Ako želite voditi svaku ispravu sa posebnim rednim brojem morate to napomenuti prilkom narudžbe. Za narudžbu aplikacije dostaviti korisničke podatke. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim korisničkim podacima! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

pdv500 PdV500      Ažur.: 26.01.2014.g.

Aplikacija PdV500 za vodenje evidencija PDV-a u excelu namjenjena je vođenju poslovnih knjiga obveznika PDV-a, (obrtnici, poduzetnici, slobodne djelatnosti, OPG i dr.,), omogučuje kontinutet vođenja za cijelo porezno razdoblje, daje zbroj unesenih podataka sa svakim unosom i generira sljedeće poslovne knjige i izvješća: Obrazac P-PDV, Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa, Obrazac PDV, Obrazac PDV-S, Obrazac ZP, Obrazac PP-MI-PO, Obrazac PDV-K, Komitente. Sve poslovne knjige i izvješća prilagođena su A4 formatu za pregled na ekranu i printeru. U Uputama je objašnjeno tko su korisnici, institucionalni okvir, instalacija odnosno preuzimanje aplikacije i način korištenja aplikacije odnosno vođenje i popunjavanje propisanih poslovnih knjiga i izvješća. Aplikacija PdV500 vezana je za korisnika i vrijedi do promjene zakona. Dostupne su verzije: PdV500-eu, PdV500-5, PdV500-25. Za narudžbu aplikacije dostaviti korisničke podatke radi administracije aplikacije PdV500. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljnim korisničkim podacima! Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi! Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

Uvjeti-korištenjaReference               gruntZnati-kako - Želiš znati više