23.12.2016.
Izmjene Zakona o racun.(nn 120/16.) ...

Porezna reforma
- propisi u (nn115/16.) ... až.18.12.2016

Administracija weba
- od 28.do 29.11.2016.g . až. 29.11.2016

slavan-exce Obrasci
paketi u xls za GO2016. ... až.25.10.2016

Honorarni suradnici
- traže se .. až. 31.07.2015

slavan-exce Obrazac OKFŠ
- novi u xls za GO2016. ... až.04.03.2015

Račun. udruga
- novi Zakon(nn121/14.) . až. 22.10.2014

Obrtnici
- za poreznu polug.izv ... až. 28.07.2013.g.

slavan-exce PosPlan
- u xls za izr. pos. planova . až.04.07.2012

Arhiva: 2017.