Placa

Aplikacija za obračun plaća u excelu.    Ažurirano: 08.12.2016.g.

placa

Placa program za obračun plaća u excelu s mogučnošću dodavanja do 30 radnika obračuna i ispisa računa plaća za: pravne osobe, fizičke osobe, poduzetničku plaću, ...navesti kod narudžbe.

Kod obračuna Plaća unesite podatke o korisniku, koristite gumbe i počnite sa obračunom. Proučite Upute , unesite podatke o djelatnicima i organizirajte poslovanje kako Vam je preporučeno u uputama.

Aplikacija Placa primjenjuje stope i izračunava poreze i doprinose i uplatne račune sukladno Važečim Zakonima i Uputama za korištenje u samoj aplikaciji!

Obračun ujedno predstavlja Račun plaće odnosno isplatnu listu koji možete ispisati i predati radniku. Ako imate više djelatnika, unesete podatke o djelatnicima, izvršite obračun plaće za sve i ispišete.

Aplikacija Placa vezana je za poslovnu godinu i korisnika po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije Placa dostaviti:

za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail email sricko@gmail.com i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

Preuzmi Demo verziju Placa2017   Cijena....=200,00 kn

Student

Aplikacija Student za obračun primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem isplata naknade studentu za rad preko studentske udruge.   Ažurirano: 15.07.2016.g.

student

Preuzmi demo verziju Student   Cijena....=200,00 kn

Ažur: 08.12.2016.g.  www.slavanconsult.hr