Consulting

Konzultantske usluge iz računovodstva, informatike, financija, eu fondova, poreza, organizacije poslovanja, interneta i ostalog vezano za obavljanje poduzetnicke djelatnosti =200,00 kn po započetom satu.

 • Paket mini – platiš 4 dobiš 5 – =800,00 kn
 • Paket midi – platiš 5 dobiš 7 – =1.000,00 kn
 • Paket maxi – platiš 7 dobiš 9 – =1.500,00 kn

Vaucher možete koristiti za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult. Vaucheri glase na donosioca tako da mogu poslužiti kao zgodan poklon Vašem poslovnom partneru.

Outsourcing

Priuštite si zadovoljstvo, nek Vam to naprave profesionalci!

Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a ostalo prepustite profesionalcima. Ne radi se samo o smanjenju troškova i uštedi novca, ima i puno, puno više.

 1. Knjigovodstvene usluge

  • Izrada računovodstvenih politika ...=2.000,00 kn/klijent

  • Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstvo

   • Glavna knjiga,

   • dnevnik,

   • bruto-bilanca,

   • salda-konti,

   • knjigovodstvo zaliha,

   • knjigovodstvo dugotrajne imovine,

   • knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje,

   • blagajničko poslovanje

   ... =4,00 kn/po stavci dnevnika klijenta

  • Vođenje jednostavnog knjigovodstvo:

   • Obrazac KPI

   • Obrazac DI-obr

   • Obrazac KPR

   • Obrazac TO

   • Knjiga I-RA

   • Knjiga U-RA

   • Obrazac KP

   • Obrazac KRM

   • Obrazac KPR-PO

   =8,00 kn/po stavci knjige

  • Obračun plaća......=80,00 kn/djelatnik

 2. Izrada Financijskih izvješća

  Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet.....=0,40 kn/stavka dnevnika

 3. Izrada Poreznih izvješća

  Obrazac PDV.....=80,00 kn/obračun

  Obrazac DOH - građani.....=200,00 kn/obračun

  Obrazac DOH - obrtnici i SZ.....=800,00 kn/obračun

  Ostali porezi i doprinosi (paketParaFis).....=80,00 kn/obračun

  Obrazac PD.....=800,00 kn/obračun

 4. Izrada Statističkih izvješća

  Obrazac GFI-POD......=0,32 kn/stavka dnevnika

  Obrazac TI-POD.....=0,32 kn/stavka dnevnika

  Obrazac RAD, TRG, IND i dr......=80,00 kn/izvješće

Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Projektiranja poslovnih sustava

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova - za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Poslovni plan je temelj za djelovanje svakog poduzetnika. Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade poslovnog plana je 7 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih studija - za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veča i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Organizacije poslovnih sustava

Organizacija poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Organizacija računovodstva. Cijene prema cjeniku i ugovoru.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Organizacija informacijskog sustava - informatika. Cijene prema ugovoru.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Organizacija e-poslovanja - internet. Cijene prema ugovoru.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Financiranja poslovnih sustava

Izrada zahtjeva za kredit. Zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, ali treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.Možete pogledati primjer zahtjeva za kredit.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Arhiva tečajeva DEM - Tečajna lista DEM od 1945. do 1995. po mjesecima zadnjeg dana u mjesecu. Cijena 30,00 kuna po godini. Pregled dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Pogledajte primjer!   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Porezi ni sustav RH

EU fondovi

Upravljanja poslovnim sustavima

Primjeri poslovnih dopisa - paket DOPIS . Koliko puta čovjeku zatreba napisati nekakav specifičan poslovni dopis, a ostane bez inspiracije. Stoga ja ovdje nudim primjere poslovnih dopisa koje je moja generacija učila još 1975. godine kod prof.Delač, te još neke za koje smatram da bi Vam mogli biti od koristi. Tak se je to negda delalo.! Riječ je bila svetinja. "Ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove!" Cijena predloška dopisa u Wordu iznosi 30,00 kn.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Rješenja za pružanje naprijed navedenih konzultantskih usluga sadržana su u mojoj nematerijalnoj imovini pod nazivom

Ta imovina predstavlja znanje i iskustvo kako poslovati i informacijski sustav koji dnevno daje podatke o gospodarenju uloženom imovinom, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima i poslovnom rezultatu.

 

Aplikacija u excelu za vođenje blagajničkog poslovanja

Korisnici aplikacije u excelu Blagajna za vođenje blagajničkog poslovanja mogu biti:

 • trgovaćka društva,
 • obrtnici,
 • slobodna zanimanja,
 • poljoprivredna gospodarstva,
 • neprofitne organizacije (udruge, klubovi stambene zgrade...),
 • ostali koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa žiro-računa i vrše gotovinske uplate i isplate.

Aplikacija u excelu Blagajna generira poslovne isprave:

 • Blagajničke uplatnice,
 • Blagajničke isplatnice,
 • Blagajnički dnevnik u koji se unose podaci o vrsti isprave, kontima, zaključku blagajne, specifikaciji uplata po apoeneima, čekovima i karticama, kontiran ili bez konta, po državama i valutama za:
  • Hrvatsku - kuna,
  • Bosnu i Hercegivinu - konvertibilna marka,
  • Srbiju - dinar,
  • Makedoniju - denar ,
  • Crnu Goru - euro,
  • Kosovo - euro,
  • Sloveniju - euro
  • ili po narudžbi.
 • Putne naloge uz mogučnost obračuna dnevnica, vlastitog automobila, priznatih i nepriznatih izdataka službenih putovanja,
 • Evidenciju korištenja službenih vozila.

Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i štampaču računala.

Simfonija od aplikacije.

Upute Blagajničko poslovanje u excelu
Podaci o korisniku: Mijenjate sve u što možete ući sa tipkom "Tab"
Kontni plan - imate mogučnost unosa bez konta ako nije ni jedan oda predloženih, znači kad zaključite blagajnu one isprave koje nisu kontirane možete ručno kontirati prije nego knjižite u financijsko. Sve je to radi toga jer bi preveliki broj konta povečao težinu datoteke, a samim tim i mogučnost distribucije iste putem e-maila. Za ubuduće možemo kontni plan prilagoditi Vašem.
Nači šifriranja isprava - kako je u primjeru,
Isprave - sa tipkom "Tab" prošećite kroz obrazac i imate mogučnost odabira uplatnica ili isplatnoica.
Ispis slovima - Nakon što odaberete ispravu aplikacija automatski ispisuje iznos slovima na ispravama po valutama, ali za svaki slučaj provjerite! Prilikom odabira pojedine isprave podaci se povlaće iz dnevnika.
Vračanja prethodnog zapisa, u dnevniku, - tu Vam excel pruža neograničene mogučnosti. Kada unesete prvi zapis u dnevnik, zasjenite kolone od datuma - do isplate i povučete sa desne strane mišem do zadnjeg retka, i automatski vam je napravljena serija datuma, isprava i opis, mijenjate samo iznos. Isprobajte. Radi brzine popunjavanja, ako se ponavljaju isti opisi u kolonu blagajničkog dnevnika kliknite desnom tipkom miša i odaberite opciju "Pick From List" ili hrvatski prijevod, uglavnom ona je posljednja na meniu i imate mogučnost odabira iz padajućeg menia svi dosad unesenih opisa, vrijednosti... To može znatno povečati brzinu,
Arhiviranje: Kada zaključite blagajnu pohranite ju u unaprijed otvorenu mapu po korisnicima i otvorite novi blagajnički dnevnik. Isto kao što radite i ručno samo što se ovdje radi o direktorijima na vašem računalu.

Aplikacija dostupna za korisnika i poslovnu godinu prema Vašoj narudžbi.

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

Obrtnik

Aplikacije u excelu za vođenje poslovnih knjiga obrtnika, slobodnih zanimanja, (liječnika, odvjetnika,...), OPG-a, .... i ostalih koji vode jednostavno knjigovodstvo: .

Aplikacija Pausalist u excelu za vođenje poslovanja paušalista, temeljem unesenih i ažuriranih podataka o korisniku u Obrazac RPO, Obrazac RPO-1, Obrazac RPO/A, Obrazac RPO/B, ažuriranih podataka o Robi, Komitentima pruža mogučnost, u vremenima fiskalizacije izdavanje gotovinskih računa a4 formata, gotovinskih računa a5 formata, bezgotovinskih račune a4 formata bezgotovinskih račune a5 formata, kronološkim redom po jedinstvenom broju računa poštujući načelo sljednosti, knjiženje istih u propisane evidencije prometa, Obrazac KPR, Obrazac EP, kreira propisana izvješća, Obrazac PO-SD, a sve prema Uputama u sastavu aplikacije.

Knjigovođa može biti bilo koji paušalist korisnik aplikacije Pausalist.

Aplikacija Pausalist je dostupna po ispod navedenim uvjetima što je potrebno navesti kod narudžbe.

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

Aplikacija KPI52 - Knjiga primaitaka i izdataka u excelu do 52 stranice ili 1500 stavaka.

Jednim unosom do potrebnih podataka.

Za administraciju KPI52 dostaviti:
- naziv,
- adresu,
- OIB poreznog obveznika
- i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti.

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

Aplikacija u excelu obrtnikVan za vođenje jednostavnog knjigovodstva obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a.

Aplikacija obrtnikVan vezana je za korisnika, bez ograničenja poslovne godine.

Otvaranje poslovne godine možete napraviti sami ili u dogovoru uz simboličnu naknadu.

Održavanje aplikacije obrtnikVan se ne naplaćuje, radi besprijekorno.

Zakonski okvir propisan je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Knjigovođa može biti bilo koji obveznik, ako koristi aplikaciju obrtnikVan!

Isprave ovog knjigovodstva su ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave, izvodi žiro-računa, isprave o plaćama i ostalo.

Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju obrtnikVan izrađenu u excelu.

Aplikacija obrtnikVan za vođenje poslovnih kniga obveznika poreza na dohodak van sustava PDV-a generira propisane poslovne knjige i to:
- Obrazac KPI,
- Obrazac KPR,
- Obrazac TO
do 1000 stavaka godišnje po knjizi, s mogučnošću proširenja na zahtjev.

Za administraciju aplikacije obrtnikVan dostaviti:
- naziv,
- adresu,
- OIB korisnika.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

Knjigovodstveni program u excelu za fakturiranje.

Korisnici aplikacije Fakturiranje mogu biti: trgovačka društva, komanditna društva, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, trgovac pojedinac, inozemni osnivač,ustanova, zajednica ustanova, obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo, privatna osoba, ostali nespomenuti kojoi izdaju ili imaju namjeru izdavati komercijalno financijske isprave.

Glavni meni aplikacije sadrži podmenie:

- Fakturiranje,
- Isprave,
- Obrazac IRA,
- Komitenti,
- Roba,
- Upute.

Aplikacija je dostupna za poslovnu godinu i korisnika u dvije verzije
- Fakturiranje_ver1.0. - za fakturiranje standardizirane robe, isprave sdrže više redova i
- Fakturiranje_ver1.0U. - za fakturiranje usluga, isprave sa manje redova, a u red se može upisati više teksta za opis vrste usluge
po narudžbi, te generira sljedeće, komercijalno-financijske Isprave, Poslovne knjige i izvješća:
- Računi,
- Predračuni,
- Obavjesti o knjiženju,
- Zapisnici,
- Ponude,
- Narudžbenice.

Isprave mogu imati tip R-1, R2 ili bez.

Aplikacija omogučava knjiženje isprava u prikladnu knjigu IRA i pregledavanja po poreznim tarafama, stopama, kupcima, ispravama itd., a možete je samo ispisati.

Aplikacija ima jedinstveni brojač isprava tako da može komercijalistima poslužiti kao urudžbeni zapisnik, naravno ako sve isprave knjižite.

Ako želite voditi svaku ispravu sa posebnim rednim brojem morate to napomenuti prilkom narudžbe.

Sve potrebne isprave i poslovne knjige na dohvat ruke.

Za narudžbu aplikacije dostaviti korisničke podatke.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim korisničkim podacima!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

Aplikacija PdV500 za vodenje evidencija PDV-a u excelu namjenjena je vođenju poslovnih knjiga obveznika PDV-a, (obrtnici, poduzetnici, slobodne djelatnosti, OPG i dr.,), omogučuje kontinutet vođenja za cijelo porezno razdoblje, daje zbroj unesenih podataka sa svakim unosom i generira sljedeće poslovne knjige i izvješća:
- Obrazac P-PDV,
- Knjiga ulaznih računa,
- Knjiga izlaznih računa,
- Obrazac PDV,
- Obrazac PDV-S,
- Obrazac ZP,
- Obrazac PP-MI-PO,
- Obrazac PDV-K,
- Komitente.

Sve poslovne knjige i izvješća prilagođena su A4 formatu za pregled na ekranu i printeru.

U Uputama je objašnjeno tko su korisnici, institucionalni okvir, instalacija odnosno preuzimanje aplikacije i način korištenja aplikacije odnosno vođenje i popunjavanje propisanih poslovnih knjiga i izvješća.

Aplikacija PdV500 vezana je za korisnika i vrijedi do promjene zakona.

Dostupne su verzije:
- PdV500-eu,
- PdV500-5,
- PdV500-25.

Za narudžbu aplikacije dostaviti korisničke podatke radi administracije aplikacije PdV500.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljnim korisničkim podacima!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

Udruga

Aplikacije za vođenje knjigovodstva neprofitnih organizacija, udruga, njihovih saveza, stranih udruga, zaklada, fondacija, ustanova, političkih stranaka, komora, sindikata, vjerskih zajednica te svih drugih pravnih osoba kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne i upisane u Registru: .

Aplikacija udrugaDuO u excelu za vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva udruga sadrži:

 1. Glavni meni,

 2. Knjiženje,

 3. Dnevnik,

 4. Glavna knjiga,

 5. Bruto bilanca,

 6. Financijski izvještaj,

 7. Kontni plan,

 8. Upute.

Aplikacija udrugaDuO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaDuO dostaviti:

 • naziv udruge,

 • adresu udruge,

 • OIB udruge

 • i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti,

pošaljite na e-mail i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

Aplikacija udrugaUnO u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga sadrži:
- Obrazac RNO - Prijava u registar neprofitnih organizacija,
- Obrazac RNO-P - Prijava promjena u registru neprofitnih organizacija,
- Obrazac PiRu - Knjiga prihoda i rashoda,
- Obrazac pPiRu - Pregled prihoda i rashoda po kategorijama definiranih temeljem pozicija propisanih financijskih izvješca,
- Obrazac PrPiRu - izvješce o pregledu prihoda i rashoda,
- Poslovne promjene - analitika kategorija prihoda i rashoda,
- Upute.

Aplikacija udrugaUnO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaUnO dostaviti:
- naziv udruge,
- adresu udruge,
- OIB udruge i
- poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti.

Pošaljite na e-mail i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

Aplikacija Zgrada u excelu za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada jednim unosom generira sljedeće poslovne knjige i izvješća:
- Dnevnik,
- Kartice glavne knjige - na kraju godine dostavljaju se svakom vlasniku stana iz kojih je vidljivo koliko im je zaduženje, a koliko uplata s osnovi zajedničke pričuve,
- Bruto bilancu,
- Godišnji izvještaj - podnosi se jednom godišnje suvlasnicima zgrada, a sadrži podatke i informacije o dosadanjim ulaganjima zajedničkih djelova zgrade, stanju potraživanja za obaveznu pričuvu po stanovima, stanju sredstava na žiro-računu i blagajni, stanju tekućih rashoda i eventualnih prihoda. Služi kao podloga za donošenje godišnjeg plana za narednu godinu, kao i za donošenje odluke o eventualnom utuživanju nenaplaćenih potraživanja itd. Kod izrade izvještaja korisnik sam bira konta koja želi staviti i prikazati u izvještaju,
- Kontni plan,
- Upute.

Sve poslovne knjige i izvješća mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istih u neki drugi format.

Aplikacija je vezana za stambenu zgradu.

Temeljem Bruto bilance i kartica glavne knjige otvaraju se poslovne knjige odnosno početna stanja u financijskom knjigovodstvu za sljedeću godinu.

Za narudžbu aplikacije dostavite:
- naziv,
- adresu i
- OIB korisnika.

Isporuka u roku tri (3)dana, po uplati i dostavljim korisničkim podacima, na Vaš e-mail!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

Financijsko

Aplikacije u excelu za vođenje financijskog knjigovodstva po načelu dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva

Korisnici apliakcije Financijsko u excelu:

 1. mali poduzetnici,
 2. obrtnici obveznici poreza na dobit,
 3. slobodna zanimanja obveznici poreza na dobit,
 4. neprofitne organizacije (stambene zgrade, sportski klubovi, političke stranke
 5. i ostali profitni i neprofitni subjekti koji vode dvojno (dvostavno) knjigovodstvo.

Aplikacija Financijsko kreira poslovne knjige i izvješća:

 1. Kontni plan

 2. Kartice glavne knjige

 3. Dnevnik

 4. Bruto bilanca

 5. Godišnji izvještaj

Upute za rad nalaze se u samoj aplikaciji. Sve poslovne knjige i izvještaji mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istog u neki drugi format. Aplikacija Financijsko dozvoljava knjiženja do 30000 stavaka dnevnika godišnje uz mogučnost proširenja kapaciteta aplikacije prema potrebi korisnika.

Aplikacija Financijsko vezana je za korisnika bez ograničenja poslovne godine! Poslovnu godinu otvarate sami!

Održavanje aplikacije se ne naplaćuje.

Za narudžbu aplikacije Financijsko dostaviti podatke o korisniku:

 • naziv,

 • adresa,

 • OIB

na e-mail sricko@gmail.com.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim podacima o korisniku!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

Placa

Aplikacija u excelu za obračun plaća s mogučnošću dodavanja do 30 radnika obračuna i ispisa računa plaća za: pravne osobe, fizičke osobe, poduzetničku plaću, ...navesti kod narudžbe.

Kod obračuna Plaća unesite podatke o korisniku, koristite gumbe i počnite sa obračunom.

Proučite Upute, unesite podatke o djelatnicima i organizirajte poslovanje kako Vam je preporučeno u uputama.

Aplikacija Placa primjenjuje stope i izračunava poreze i doprinose i uplatne račune sukladno Važečim Zakonima i Uputama za korištenje u samoj aplikaciji!

Obračun ujedno predstavlja Račun plaće odnosnoisplatnu listu koji možete ispisati i predati radniku.

Ako imate više djelatnika, unesete podatke o djelatnicima, izvršite obračun plaće za sve i ispišete.

Aplikacija Placa vezana je za poslovnu godinu i korisnika po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije Placa dostaviti: naziv korisnika, adresu korisnika, OIB korisnika i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika na upit!

 

drugiDohodak

Aplikacije u excelu za obračun primitaka za isplatu naknade kao drugog dohotka za ugovorene poslove. Aplikacije su vezane za korisnika do izmjena zakona bez ograničenja poslovne godine! Za narudžbu i administraciju aplikacija dostaviti: naziv, adresu i OIB korisnika, te naziv aplikacije koju želite koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Isprobajte Demo verziju aplikacija!

Cijena bez ograničenja poslovne godine za korisnika!

 

PosPlan

Aplikacija u excelu za izradu poslovnih planova

Aplikacija nije ograničena na broj korisnika niti poslovnu godinu! Imate mogučnost dobivanja lozinke da možete mijenjati strukturu poslovnog plana prema pojedinačnim zahtjevima.

Struktura aplikacije PosPlan:

 1. .ppt za sminku naslovne stranice,
 2. .xls za izračune i automatski prijenos u
 3. .doc za ispis.

Imate mogućnost dodavanja svojih elemenata i eventualnih dodatnih izračuna, sve ovisi što bi trebalo napraviti. Vjerovatno bi kod izrade prvog poslovnog plana trebali malo kontaktirati putem e-maila, a poslije bi već išlo. Možemo se dogovoriti, ako mi pošaljete podatke da i ja napravim koji poslovni plan.

Detaljnije upute ako se odlučite na kupnju!

Za narudžbu aplikacije PosPlan dostaviti:

 • naziv korisnika,
 • adresu korisnika,
 • OIB korisnika ,

na kojeg će glasiti predračun, pošaljite na e-mail.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Imaš ideju, znaš podatke, stiskaš tipku Tab i Vaš poslovni plan je TU!

 

Obrasci

I. Obrasci u excelu

 1. paketDohodak .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac P-PPI.....=20,00 kn
  2. Obrazac DI-obr.....=20,00 kn
  3. Obrazac DOH-Z.....=20,00 kn
  4. Obrazac DPOM.....=25,00 kn
  5. Obrazac PO-SD.....=25,00 kn
  6. Obrazac EPOM.....=25,00 kn
  7. novoObrazac DOH.....=50,00 kn
  8. novoObrazac ZPP-DOH.....=25,00 kn
 2. paketDobit .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac PD.....=50,00 kn
  2. Obrazac DI-pod.....=20,00 kn
  3. Obrazac PNPPG.....=20,00 kn
  4. Obrazac POD-BIL-l.....=25,00 kn
  5. Obrazac POD-BIL.....=25,00 kn
  6. Obrazac POD-RDG-l.....=25,00 kn
  7. Obrazac POD-RDG.....=25,00 kn
  8. Obrazac BuFi str01-02 , str03-04.....=20,00 kn
 3. paketParaFis .....=40,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KD.....=20,00 kn
  2. Obrazac OKFŠ.....=20,00 kn
  3. Obrazac SR.....=20,00 kn
  4. Obrazac TZ.....=20,00 kn
 4. paket Dohodak+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dobit+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dohodak+Dobit+ParaFis: .. =260,00 kn/posl.g.

 5. paketPlaca .....=250,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac JOPPD.....=200,00 kn
  2. Obrazac ID...=20,00 kn
  3. Obrazac ID-1...=20,00 kn
  4. Obrazac IDD...=20,00 kn
  5. Obrazac IDD-1...=20,00 kn
  6. Obrazac RSm...=20,00 kn
  7. Obrazac DNR.....=25,00 kn
  8. Obrazac IP.....=25,00 kn
  9. Obrazac Potvrda.....=25,00 kn
 6. paketObrtnik .....=270,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KP.....=50,00 kn
  2. Obrazac KRM.....=50,00 kn
  3. Obrazac KPR.....=50,00 kn
  4. Obrazac KPR-PO.....=50,00 kn
  5. Obrazac TO.....=50,00 kn
  6. Obrazac KPI.....=50,00 kn
 7. paketPdv ..... =230,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac P-PDV.....=20,00 kn
  2. Obrazac I-RA.....=50,00 kn
  3. Obrazac U-RA.....=50,00 kn
  4. Obrazac PDV.....=30,00 kn
  5. Obrazac PPO.....=30,00 kn
  6. Obrazac PP-MI-PO.....=20,00 kn
  7. Obrazac PDV-K.....=20,00 kn
  8. Obrazac PDV-S.....=30,00 kn
  9. Obrazac ZP.....=30,00 kn
 8. paketNadzor ..... =220,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac NK .....=50,00 kn/posl.god.
  2. Obrazac MK .....=50,00 kn
  3. novoObrazac ERV-novo .....=50,00 kn/posl.god.
  4. Obrazac PPRV .....=50,00 kn/posl.god.
  5. Obrazac EKV .....=50,00 kn/posl.god.
  6. Obrazac PN .....=20,00 kn
 9. Obrazac Temeljnica.....=50,00 kn

 10. Obrazac POD-PK.....=50,00 kn

 11. Obrazac OPZ-STAT-1.....=160,00 kn

 12. Obrazac Tablica 01/11.....=100,00 kn

 13. Obrazac KPU.....=200,00 kn/korisnik

 14. Obrazac PD-IPO.....=200,00 kn

 15. novoObrazac NP1.....=50,00 kn

 16. Obrazac IO1.....=50,00 kn

 17. novoObrazac NO1.....=50,00 kn

 18. Obrazac PT.....=50,00 kn

 19. novoObrazac PD-PO.....=50,00 kn

 20. novoObrazac PD-DOP.....=50,00 kn

 21. novoObrazac PD-NN.....=50,00 kn

 22. novoObrazac R1.....=50,00 kn

I. paketKomplet obrazaca u excelu...=2.299,99 kn

Obrasci u excelu za izradu poslovnih, poreznih, financijskih izvješća i vođenje poslovnih knjiga, testirani i provjereni od više stotina zadovoljnih korisnika. Prošećete sa tipkom Tab kroz obrasce, popuniti bijela polja, a zasjenjena polja se sama popune.! Svi obrasci formatirani su za A4 ispis! Obratite pozornost na komentare (mali crveni trokutici). Za ispis nekih obrazaca (knjige IRA) koristite gumbe. Obrasci su optimizirani za MS Office. Obrasci su razvrstani po paketima, vezani su za poslovnu godinu na upit, bez ograničenja broja korisnika, po istaknutim cijenama.

II. e-Obrasci u excelu

 1. Obrazac-DI-e-v0.2.4.....=800,00 kn

 2. Obrazac-SR-e-v0.2.1.....=500,00 kn

 3. Obrazac-TZ-e-v0.2.1.....=500,00 kn

 4. Obrazac-PDV-e-v9.0.....=800,00 kn

 

Kako kupiti?

 • Izaberete obrazac, paket , aplikaciju s naznakom POSLOVNE GODINE!

 • Zatražite predracun putem e-maila ispod!

 • Izvršite uplatu prema predračunu!

 • IBAN: - kunski
  HR3423600003111985186
  Poziv na broj: 00 3111985186

 • IBAN: - devizni
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj: 00 3237834938

 • Putem e-maila pošaljete potvrdu o uplati sa Vašim podacima: Naziv, Adresa i OIB.

 • Dobijete obrasce, paket, aplikaciju i račun na Vaš e-mail!!

 

Doniraj i podrži projekt!

Ako Vam je koristilo zahvalu možete iskazati:

 • uplatom na IBAN: - kunski
  HR7623600003237835043
  Poziv na broj : 00 3237835043

 • uplatom na IBAN - devizni:
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj : 00 3237834938

 • interesom za oglase koji Vas često iritiraju na mojim stranicama - internet marketing

 • oglašavanjem svojih proizvoda i usluga na mojim stranicama - internet marketing

Na taj način sudjelujete u usavršavanju talenata i postajete dobrotvor Hrvatskih studenata!

Putem e-maila možete zatražiti ako Vas nešto posebno interesira. Hvala!

 

Donacije i zahvale:

Hvala Vam najljepša, na savjetima, nadam se da ce sve biti kako treba, prilažem i skromnu donaciju za Hrvatske studente,

GOSP. SLAVKO,PREUZEO SAM OBRAZAC DOH2014, U PONEDJELJAK CU UPLATITI SKROMNU DONACIJU 30,00 KN POZDRAV

Hvala Vam na obrascu, neka donacija ide svakako kad nadem vremena

Štovani gospodine Slavko, U privitku dostavljam uplatu 100,00kn za tablicu 01/11, i jadnih 100,00kn donacije.